Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Hjälp barn till frihetsberövade föräldrar

Frågan om barns jämlika uppväxtvillkor är högaktuell och vi välkomnar att regeringen och Vänsterpartiet ökar anslagen till kvinno- och tjejjourerna. Men låt inte andra barngrupper glömmas bort – exempelvis är barn till frihetsberövade föräldrar en grupp som behöver samhällets stöd.

Publicerad: 29 maj 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att ha en mamma, pappa eller ett äldre syskon i fängelse är en stor påfrestning.


Ämnen i artikeln:

BarnBarnperspektivetIdeella sektornKvinnojourer

I Sverige finns minst 30000 barn och ungdomar med en vårdnadshavare i häkte eller fängelse. Räknar vi in andra frihetsberövade vuxna i barnets närhet som syskon, styvföräldrar och mor- och farföräldrar blir det betydligt fler barn och unga, kanske det dubbla. Ansvaret för att ge hjälp och stöd till barn med frihetsberövade föräldrar ligger på kommunerna. Men få kommuner lever upp till åtagandet och nästan inga har ett strukturerat samarbete med den ideella rörelsen.

Frågan om barns jämlika uppväxtvillkor är just nu högaktuell, både i barnrätts-Sverige och i den pågående valrörelsen. Från vänster till höger finns en stark politisk vilja att låta den ideella sektorn spela en betydande roll i arbetet med att ge hjälp och stöd till utsatta barn. Men för att det ska lyckas och bli likvärdigt över landet, behöver ideell sektor få rätt förutsättningar.

Regeringens beslut att ändra i förordningen om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer borde även omfatta organisationer som arbetar med utsatta barn och ungdomar. Med nationella pengar som kan fördelas till lokala föreningar skulle betydligt fler barn med föräldrar i fängelse kunna erbjudas det stöd de har rätt till enligt svensk lag och FN:s barnkonvention.

Organisationen Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) har verksamhet på 13 platser i landet – från Luleå i norr till Helsingborg i söder. Vår personal är rörlig och vi erbjuder samtal, möten, rådgivning och en rad olika aktiviteter utifrån barnens behov. Vi skulle vilja finnas på långt fler platser för att täcka barnens behov, men svårigheterna med finansiering stoppar oss.

Som det är idag måste vi söka föreningsbidrag och aktivitetsstöd i varje enskild kommun. För en organisation som vill arbeta regionalt och över kommungränserna passar regelverket dåligt. Det är en enorm administrativ börda att ansöka om medel i 290 kommuner. Dessutom bygger det kommunala bidraget på antalet medlemmar och aktiva, vilket säkert är alldeles utmärkt för en idrotts- eller kulturförening, men betydligt sämre för en stödverksamhet. Vissa ungdomar deltar regelbundet men andra behöver bara ett samtal för att gå vidare.

Att ha en mamma, pappa eller ett äldre syskon i fängelse är en stor påfrestning. Mobbning i skolan, mardrömmar på nätterna och ständig oro är några av de upplevelser barnen vittnar om. Genom att se barnen, prata med dem, ge dem något annat att tänka på och erbjuda en mötesplats för barn med liknande erfarenheter kan vi stärka och skydda dem från psykisk ohälsa, sociala problem och egen kriminalitet.

Bufff är mycket positiv till regeringens och Vänsterpartiets initiativ att öka anslagen till kvinno- och tjejjourerna. Det är en viktig och bra satsning. Genom agerandet visar man också att det går att ändra en illa anpassad lagstiftning efter utsatta gruppers behov och intressen. Låt det även gälla barn till frihetsberövade föräldrar.

Madelein Kattel, verksamhetschef Bufff Sverige

Bufff – barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

Bufff är en ideell organisation som har funnits sedan 2001 och är politiskt och religiöst obunden. Bufff finns idag på 10 platser i Sverige och tillhandahåller både individuellt stöd till barn och ungdomar och distansstöd via chatt och telefon.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev