tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Hemtjänsten kan förebygga bränder hos äldre

När vi i dag måndag besöker Farsta brandstation är det för att fokusera på brandförebyggande arbete hos äldre, ett område där Stockholms stad har kommit långt. Vi ser en stor potential för kommuner över hela landet att lära av varandra och att arbeta systematiskt med dessa frågor, skriver Karin Enström och Joakim Larsson (M).

Publicerad: 2 juni 2014, 13:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Räddningstjänsten

Nio av tio dödsbränder sker i bostäder och årligen omkommer över 100 personer i bostadsbränder. I Stockholms stad sker till exempel det förebyggande arbetet ”Brandsäkert hem” i samarbete mellan Svenska Brandskyddsföreningen och kommunala Familjebostäder. Eftersom många av bränderna startar på spisen installeras spisfläktar som larmar och släcker bränder i all nyproduktion och vid renoveringar.

Personer över 65 år är särskilt drabbade av dödliga bostadsbränder. Det brandförebyggande arbetet är en nyckelfaktor för att skapa trygghet hos äldre människor, särskilt som många både vill och klarar att bo kvar hemma längre. Detta är möjligt, men kräver ytterligare medvetenhet och åtgärder.

När vi i dag måndag besöker Farsta brandstation är det för att fokusera på det brandförebyggande arbete hos äldre, ett område där Stockholms stad har kommit långt. Vi ser en stor potential för kommuner över hela landet att lära av varandra och att arbeta systematiskt med dessa frågor.

Mycket finns också kvar att göra för att öka äldres trygghet i hemmet och att minska allvarliga brandtillbud. När det gäller äldre visar en kartläggning av Storstockholms brandförsvar i tio olika kommuner att äldre ofta saknar annan brandskyddsutrustning än en vanlig brandvarnare, och ibland inte ens det.

På nationell nivå har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på regeringens uppdrag tagit fram en strategi för stärkt brandskydd, och denna strategi har fyra huvuddelar. För det första handlar det om att stärka kunskap och kommunikation, för det andra att utnyttja tekniska lösningar, för det tredje att få på plats och öka den lokala samverkan och för det fjärde att integrera utvärdering och forskning. Dessa samtliga delar går helt i linje med det samverkansprojekt som sker mellan äldreförvaltningen i Stockholms stad och Storstockholms brandförsvar.

Konkret har projektet i Stockholm lett till bland annat följande åtgärder:

1. Brandincidenter där äldre varit inblandade rapporteras till den sammanhållande funktionen för Stockholms stads äldreomsorg, Äldre direkt. Därifrån görs en uppföljning kring vilket stöd den äldre behöver efter tillbudet och för att förebygga fler incidenter. Denna rutin skulle också kunna användas av polis och ambulans när de kommer i kontakt med äldre som är i behov av insatser från stadens äldreomsorg.

2. Hemtjänstpersonalen utbildas i brandförebyggande arbete och åtgärder i hemmet, exempelvis kontroll av brandvarnare och behov av portabla sprinklerlösningar. En checklista och en handbok har tagits fram till hjälp. Även anhöriga inkluderas i arbetet.

3. Arbete med riktlinjerna för upphandling av hemtjänst för att undersöka om grundläggande kompetens inom brandskyddsfrågor ska finnas med som krav i upphandlingar.

Att samverka mellan en kommuns äldreförvaltning och brandförsvaret är ett utmärkt sätt att snabbt och enkelt stärka tryggheten i hemmet. Samverkan med den centrala myndigheten på området, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en nyckel för att sprida detta över hela Sverige.

Det finns ofta en samsyn över partigränserna när det gäller att tala om krisberedskap och brandförebyggande arbete. Det är dock oroande att det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har aviserat rejäla besparingar nationellt när det gäller krisberedskap på 200 miljoner kronor. Att skära ner budgeten med 10 procent utan att ens ha en tydlig idé om hur och vad som ska stryka på foten är inte att visa det ansvar och ledarskap som dessa frågor förtjänar.

Karin Enström, försvarsminister (M)

Joakim Larsson, Äldreborgarråd (m), ordförande i Storstockholms brandförsvar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Räddningstjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev