Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Hårdare tag mot flyktingar nya PK-normen”

Den politiska kartan ritas nu om i Sverige. Men i stället för att konkurrera med andra om ett utrymme som i praktiken redan är upptaget måste vi kristdemokrater förtydliga den politik där vi särskiljer oss ifrån andra partier.

Publicerad: 28 januari 2016, 13:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristdemokraterna har under en alltför lång tid trängts med övriga partier i mitten av svensk politik, och omsvängningen till höger under den nya partiledningen har kommit för sent.


Ämnen i artikeln:

KristdemokraternaModeraternaSverigedemokraterna

När man är politiskt aktiv måste man utgå ifrån sina värderingar, samt den dagsaktuella politiska situationen. Vad är det för problem som måste lösas just nu och hur ser den politiska omgivningen ut?

Det finns alltid mängder med problem i ett samhälle som man kan fokusera på vilket gör att det finns mängder av möjligheter att profilera sig på, samtidigt som man jobbar med ett faktiskt problem. När man väljer profilfråga bör man därför fundera på PG Lundbergs, KD:s informationschef under valet 1998, återkommande devis: ”Den säljbara skillnaden”.

För egen del har jag under de senaste 10-15 åren pratat om att det finns ett utrymme till höger om Moderaterna. Om vi går in i det utrymmet så kommer vi att växa samtidigt som vi stänger dörren för Sverigedemokraterna.

Tyvärr var det inga (eller väldigt få) i mitt parti som delade denna analys, vilket gjorde att vi under en alltför lång tid trängdes med övriga partier i mitten av svensk politik.

Men när Göran Hägglund slutade som partiledare skedde en snabb ompositionering som i media beskrivs som en ”högersväng”, jag borde således vara glad. Men problemet är bara det att denna förändring kom alltför sent.

Min strategi var att vi skulle agera innan SD blev för stora och etablerade sig till höger om M. Nu har de redan tagit detta utrymme och när vi gör utspel, som i sig kan vara bra men som av media och av väljarna uppfattas som kopiering av SD, så blir resultatet enbart att de får ett starkare stöd.

Vi har således en ny politisk verklighet som vi måste förhålla oss till.

Just nu tävlar nästan alla partier om att låta som SD, vilket gör att hårdare tag gentemot flyktingar inte längre är ”den säljbara skillnaden”. Tvärtom så är hårdare tag gentemot flyktingar numera den nya PK-normen.

I detta läge har vi som parti ingenting att vinna på att låta som en light-version av SD. I dagsläget har vi allt att vinna på att visa på en alternativ politik som är grundad i vår naturrättsliga tradition.

Samtidigt måste vi bejaka att Kristdemokraterna i dag har medlemmar som är både kristdemokrater och konservativa. Istället för att betona en nationalistisk konservatism bör vi stå upp för den kristdemokratiska solidaritetsprincipen och de idéer som finns inom den medkännande konservatismen.

Fri marknad, fri rörlighet, asylrätt och familjeåterförening är självklara grundstenar i en solidarisk och medkännande politik. Men om vi skall klara av detta krävs förändringar av dagens utbildnings-, arbetsmarknads- och bostadspolitik.

Så här kan en sådan politik se ut:

En statlig och kommunal satsning på vuxenutbildning där staten går in med en extra miljard som fördelas till de kommuner som möter upp med motsvarande kommunala satsning.
Avsätt resurser som gör att validering av utländska utbildningar kan ske snabbare än i dag.
Införande av ett skattefritt ”omskolningskonto” där arbetsgivarna och de fackliga parterna kan avsätta pengar för vidarutbildning som sedan den anställda kan använda för att utbilda sig.
Genomför strategiska skattesänkningar som gynnar att man anställer folk.
Avskaffa sjuklöneansvaret för mindre företag.
Inför ett fribelopp á 200 000 kr/år på skatter och avgifter för alla företag.
Omfördela EBO så att det enbart betalas ut om man flyttar till en kommun som inte redan tidigara har tagit ett stort ansvar för integrationen.
Inför en förstärkt integrationsparameter i skatteutjämningssystemet.
Avskaffa dagens bruksvärdessystem.
Inför marknadshyror på alla bostäder.
EU skall ha en gemensam flyktingpolitik.

Ett annat tema vi bör förstärka är Kristdemokraternas plats som den sociala rösten i Alliansen. Utifrån detta tema bör vi driva krav som:

Äldre har rätt att bo tillsammans under ålderns höst. Förstatliga den högspecialiserade vården. Inför den danska modellen på den svenska arbetsmarknaden, vilket innebär högre ersättning vi arbetslöshet samtidigt som det blir enklare för arbetsgivaren att vidta åtgärder vid försämrad efterfrågan på varor och tjänster.

Inför en frivillig sambeskattning i kombination med delade pensionspoäng, vilket gör att de som lever tillsammans får en lägre beskattning samtidigt som den med lägst lön får en förbättrad pension.

Förlängd föräldraförsäkring upp till sex års ålder där de senare månaderna/åren ersätts med 15 procent av lönen, samtidigt som ersättningen kan fördelas fritt mellan vårdnadshavarna och de som vårdnadshavarna vill skall vara delaktiga i barnens barnomsorg/uppfostran.

I stället för att konkurrera med andra partier om ett utrymme som i praktiken redan är upptaget bör vi förtydliga den politik där vi skiljer oss ifrån andra partier, vilket gör att fler ser att vi är ett alternativ som de är beredda att rösta på.

Magnus Jacobsson, förbundsordförande KDU 1996-99, riksdagsledamot 1998-02, oppositionsgruppledare Uddevalla 2002-06, kommunalråd 2007-15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev