Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Här finns de farliga sjukhusen

Publicerad: 13 juni 2012, 10:22

Hälften av de chefer som besvarat Dagens Samhälles enkät anser att trängseln också äventyrar patienternas säkerhet.

Foto: Colourbox

På hälften av landets sjukhus är patienternas säkerhet i fara, på grund av överbeläggningar. 3 av 4 sjukhus är överfulla varje dag eller varje vecka.


Cecilia Granestrand

cg@dagenssamhalle.se


Överbeläggningar är vardag i vården.  56 av landets 64 sjukhus med vårdplatser har besvarat Dagens Samhälles enkät och endast 6 uppger att de sällan eller aldrig har fler patienter än vårdplatser.

41 sjukhus har överbeläggningar varje dag eller varje vecka. Det behöver inte betyda att varenda vårdplats på sjukhuset är upptagen, men att en eller flera avdelningar är mer än fullbelagd. Extra sängar ställs in på enkelrummen, patienter placeras i korridorer, expeditioner eller sköljrum.

Överbeläggningar har länge främst betraktats som ett problem för personalen. Arbetsmiljöverket har mätt avstånd mellan sängar och krävt viten av flera sjukhus. Men hälften av de chefer som besvarat Dagens Samhälles enkät anser att trängseln också äventyrar patienternas säkerhet.

Särskilt riskfyllt är det att utlokalisera patienter, det vill säga placera dem på en avdelning där det finns en ledig säng, men där personalen inte har rätt kompetens för att behandla patienten.

Flera chefer säger därför att de föredrar överbeläggningar framför utlokaliseringar.  Men på mer än vartannat sjukhus utlokaliseras patienter ändå dagligen eller varje vecka.
– Överbeläggningar är främst ett arbetsmiljöproblem. Satellitpatienter är däremot mer ett patientsäkerhetsproblem, säger Karin Lundin, sjukhuschef i Torsby.

Hon uppger att sjukhuset har överbeläggningar så gott som varje vecka, men nästan aldrig placerar patienter på ”fel” avdelning.

Chefen för medicincentrum vid sjukhuset i Växjö-Ljungby, Per-Henrik Nilsson, berättar att läget på sjukhuset är bättre än förr och att det numera är sällsynt med sängar i korridorer. Men han anser att det alltid är ett patientsäkerhetsproblem att ha trångt på avdelningarna.
– Hos oss innebär överbeläggning att patienten ligger på en godkänd vårdplats, men att vi inte har full bemanning. Vi kan till exempel ha 30 patienter på en avdelning som är bemannad för 27.

När personalen har för många patienter ökar risken för felmedicinering och att behandling fördröjs. Trängseln spär dessutom på smittspridning, när patienter flyttas mellan avdelningar och enkelrum görs om till dubbelrum. Det visar en genomgång av olika studier som Socialstyrelsen har gjort.

Överbeläggningar orsakar också fler överbeläggningar. När personalen inte hinner med patienterna händer det att operationer skjuts upp, vilket leder till extra vårddygn.

Sjukhusens recept för att minska trängseln går ut på att förebygga inläggningar och se till att patienter som kan skrivas ut inte ligger kvar i sjukhussängarna.

Eftersom det inte är helt ovanligt att patienter vårdas på sjukhus för att de drabbats av vårdrelaterade infektioner eller läkemedelsproblem försöker sjukhusen också göra vad de kan för att rensa medicinlistor och förbättra sjukhushygienen.

Många sjukhussängar upptas av äldre patienter som inte längre behöver sjukhusets resurser, men inte är redo att åka hem till sin bostad. De kan behöva rehabilitering eller plats i särskilt boende.

På många håll försöker sjukhus och kommuner att förbättra sitt samarbete så att de äldre patienterna inte stannar på sjukhusen bara för att de inte har någon annan stans att ta vägen.

På Västmanlands sjukhus har varje avdelning dagligen specialistläkare på plats, som tar emot och skriver ut patienter.  Måste någon patient utlokaliseras till annan avdelning är det i första hand de utskrivningsklara som omplaceras.

Men trots att sjukhuset gjort mycket för att minska överbeläggningarna bedömer biträdande sjukhuschefen Liselott Sjöqvist att de ökat under det senaste året. Inflödet av patienter till akuten blir hela tiden större.

Hon hoppas att de äldre sjuka patienterna ska tas omhand bättre när kommunerna i Västmanland i höst tar över hemsjukvården från landstinget.
– Många av de äldre som kommer till akuten är väldigt sjuka, men det skulle de inte behöva bli om man jobbade mer proaktivt. Ingen ska ligga i en sjukhussäng om det inte är nödvändigt.

Läs mer i Dagens Samhälle nummer 23, 2012.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev