Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Gränsen är snart nådd”

Publicerad: 18 november 2015, 23:15

I början av året tyckte 79 procent av kommuntopparna att de klarade en bra kvalitet i flyktingmottagandet. Nu är samma siffra 69 procent.

Foto: Drago Prvulovic, TT

Nästan var tredje lokal toppolitiker anser att deras kommun inte klarar kvaliteten och integrationen i flyktingmottagandet. Bland övriga är varningarna för att man ligger på gränsen många. Moderata toppolitiker är mest bekymrade.

Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeFlyktingpolitik

Johan Delby

jd@dagenssamhalle.se


Dagens Samhälle har frågat samtliga kommunstyrelseordförande hur de ser på sin kommuns mottagande av flyktingar/invandrare i dag. 69 procent anser att deras kommun klarar en bra kvalitet när det gäller mottagande och integration, men hela 31 procent – 62 av de tillfrågade kommunerna – anser tvärtom att de inte gör det.

När samma fråga ställdes i början av året hävdade 79 procent att de klarade god kvalitet. Andelen som tycker att deras kommun inte uppnår det som krävs har alltså ökat rejält. Och även bland de 69 procenten finns en stark oro för utvecklingen.

”Gränsen är snart nådd” är en återkommande kommentar till enkätsvaren.

När kommunerna hanterar praktiska konsekvenser av den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget kan det tyckas anmärkningsvärt att så många ändå anser att man klarar uppgiften.

En förklaring som framskymtar i svaren är att allt är relativt, gränsen för vad som är acceptabelt har flyttats jämfört med i början av året.

Av kommentarerna framgår också att den höga andelen som anser sig klara kvaliteten i relativt stor utsträckning är ett uttryck för god vilja. Men även i den gruppen påtalas en lång rad problem och tillkortakommanden.

Många lyfter problemen i skolan, det är svårt att planera och att hitta personal. Lokalbristen är stor. Socialtjänsten är mycket hårt belastad på grund av de många ensamkommande.

Bland socialdemokrater är det, trots ett ofta stort mottagande, endast 28 procent som anser att de inte klarar kvaliteten. Ronny Löfquist (S) kan personifiera dem som, trots ett tufft läge, inte vill säga att man inte klarar av det.

Hylte tar per invånare emot näst flest nyanlända med uppehållstillstånd.

– Det görs så många goda insatser av kommunens personal, kyrkan, idrottsföreningar. Jag inte kan stå för att vi inte har god kvalitet, säger han och medger samtidigt att det finns problem, som långa köer till sfi.

Han håller med om att hans svar till stor del är ett uttryck för god vilja.

– Men grunden till att jag känner att vi har koll på läget är att vi har stor erfarenhet av migration och integration.

Högsby toppar listan över kommunmottagande per invånare. När regeringen i förra veckan delade ut nära 10 miljarder kronor till kommunerna för flyktingmottagandet fick Högsby 29,3 miljoner kronor.

– Vi firade med att bjuda de nyanlända på kaffe och pepparkakor utanför Migrationsverkets kontor, berättar Stihna Johansson Evertsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hon har dock svarat att Högsby inte klarar ett mottagande med god kvalitet, främst på grund av svårigheter med att rekrytera lärare och socionomer.

För de kommuner som har många asylboenden blir mottagandet räknat per invånare mycket högt. I Norberg, med knappt 5 800 invånare, finns cirka 900 asylsökande. Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson (S), anser att man ”med nöd och näppe” klarar ett mottagande med god kvalitet.

– Det vi inte klarar att hantera är att utreda, hitta boende till och följa upp alla ensamkommande barn som anvisats till oss.

De moderata kommuntopparna är de som är mest bekymrade över kvaliteten. Nästan 4 av 10 anser att de inte klarar den, trots att de M-styrda kommunerna ofta har ett jämförelsevis lågt mottagande. I början av året var siffran bara 2 av 10.

En viktig orsak till förändringen är de många ensamkommande. När antalet asylsökande utan vårdnadshavare ökade under sommaren började den tvingande lagen om mottagande användas på allvar. Inte minst för M-styrda kommuner med lågt mottagande ändrades läget radikalt.

Öckerö och Vellinge ligger i botten när det gäller mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd och asylsökande per invånare. Men såväl Carina Wutzler (M), kommunstyrelseordförande i Vellinge, som hennes kollega Arne Lernhag (M) i Öckerö anser att de inte klarar kvaliteten.

– Från att vi hade ett avtal om tolv platser för ensamkommande per år så började det komma en per vecka och sedan stod det fem där en måndagsmorgon och vi har ett par timmar på oss att lösa det, säger Arne Lernhag.

Han räknar med att kommunen innan året är slut har fått ta emot 50–60 ensamkommande barn.

Vellinges och Öckerös mottagande av ungdomarna syns delvis i statistiken över asylsökande. Men båda kommunerna placerar många av dem på hvb och familjehem i andra kommuner.

– Det är ett jättedilemma för våra socialsekreterare att vi har ungdomarna så långt bort. Vi vill ju ha dem i familjehem här, säger Arne Lernhag.

Förutom ensamkommande har Öckerö nu ett avtal om mottagande av 10 nyanlända. Nästa år siktar man på 20.

– Det låter kanske patetiskt för andra kommuner, men vi kommer att ha svårt med det med vår bostadssituation.

Vellinge kommun har ett liknande läge när det gäller ensamkommande. Kommunen har ett stort antal placerade i andra kommuner och försöker nu, liksom Öckerö, att hitta fler lösningar på hemmaplan. Bostadsbristen gör flyktingmottagandet svårt.

Carina Wutzler säger att hon förstår att kommuner som har ett stort mottagande kan uppfatta det som provocerande att Vellinge hävdar att man har svårt att klara sina åtaganden.

– Jag har full förståelse för att Malmö, Södertälje och Norberg är i helt andra situationer, men de får prata om sina utmaningar. Jag kan ändå se att vi har ganska stora problem som måste lösas framöver.

Högsby har störst andel kommunmottagna

https://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/misc/tidningsomslag/kommunmotagna.pdf

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev