Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Göteborgs Stad väljer bort non profit-vård

Vi är privata utförare inom vård och omsorg – som återinvesterar överskottet i verksamheten. När vinster i välfärden är ett hett debattämne borde vår arbetsmodell vara högintressant. I stället är vi bortglömda. Och bortvalda av Göteborgs Stad.

Publicerad: 13 juni 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VinstförbudIdeella sektornVälfärdstjänsterVinster i välfärden

Ibland används begreppet non profit, ibland talar man om idéburna organisationer. Men principen är densamma:

Vi i Famna Väst (Bräcke diakoni, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs kyrkliga stadsmission) är privata utförare inom vård och omsorg – som återinvesterar överskottet i verksamheten.

När vinster i välfärden är ett hett debattämne borde vår arbetsmodell vara högintressant. I stället är vi bortglömda och bortvalda av Göteborgs Stad. I Sveriges andra stad är det största hotet mot utförare av idéburen vård inte de kommersiella aktörerna utan kommunen själv.

Vi anlitas nu allt mindre av Göteborgs Stad, och har redan blivit tvungna att avveckla välfungerande verksamheter som Lisagården och Västergården därför att kommunen i stället har byggt upp egna verksamheter. För Kulturlabbet förändrades förutsättningarna så radikalt då kommunen även där byggt upp liknande verksamheter i egen regi. Vi valde därför att släppa driften på grund av ohållbar ekonomi och osäkra förhållanden.

Ett ytterligare exempel är Göteborgs Stads upphandlingskriterier. I många kommuner anges ett fast pris vid upphandling av vård och omsorg, vilket gör att kvalitetsfaktorer väger tyngre. I Göteborg sker de flesta upphandlingar på lägst pris. En annan käpp i hjulet är kommunens detaljstyrning, där det till och med har ställts krav på att få utse våra verksamhetschefer.

Göteborgs politiska majoritet har dessutom röstat ner förslaget, som innebär att brukaren själv väljer utförare. Politikernas blanka nej till alla privata aktörer gör att även vi utestängs, eftersom vi buntas ihop med de kommersiella vårdföretagen. Talande är att Göteborgsbaserade Bräcke diakoni – som är en av Sveriges största non profit-aktörer – nästan enbart expanderar utanför kommungränsen.

Därmed försvinner vård och omsorg som prioriterar långsiktighet, kompetens och kvalitet – och har nöjda brukare. Förra året hade exempelvis Göteborgs Stadsmissions äldreboende Götaholm bäst kundnöjdhet i hela Göteborg.

Vår verksamhet har bidragit till ett bättre Göteborg i åtskilliga decennier, och är dessutom något göteborgarna har förtroende för och efterfrågar:

Enligt en Novus-undersökning gjord 2013 tror över hälften av göteborgarna att idéburna organisationer är ganska eller mycket bra på att leverera vård och omsorg med kvalitet, vilket är högre än kommunens siffror. Åtta av tio göteborgare anser att det är ganska eller mycket viktigt att kunna välja utförare, vilket är högre än rikssnittet.

I en debatt arrangerad av Famna Väst i maj sa politiker från de fem deltagande partierna S, MP, FP, M och KD att de idéburna aktörerna är ett viktigt vårdalternativ som de vill se mer av. Det finns sedan 2012 också en överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin.

Varför ser det då ut som det gör? Kanske finns svaret i den enkät med Göteborgs kommunpolitiker som Nordiska Undersökningsgruppen gjorde 2013. Där framkom att nästan hälften av Göteborgspolitikerna hade bristfälliga eller obefintliga kunskaper om begreppen non profit och idéburen vård. Två tredjedelar av politikerna kunde inte namnge någon aktör inom vår sektor.

Om det är denna okunskap som är problemet så står vi gärna till tjänst. Hör av er politiker, så berättar vi med glädje mer om vår verksamhet!

Lotta Säfström, direktor/vd, Göteborgs kyrkliga stadsmission och ordförande Famna

Martin Ärnlöv, direktor/vd Bräcke Diakoni

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev