tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Gör mer för att hjälpa EU-migranterna här och nu

Det är inte hållbart att det främst är det ideella engagemanget som ska bära samhällsansvaret för de som är mest utsatta - kommunerna måste ta större ansvar, skriver företrädare för det rödgrönrosa styret i Lund.

Publicerad: 11 augusti 2015, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att vänta på initiativ på andra nivåer anser vi inte är ett alternativ. Kommunerna måste göra mer här och nu, skriver rödgrönrosa styret i Lund. Foto: Hasse Holmberg / TT


Ämnen i artikeln:

OmsorgEUHemlöshet

De akuta svårigheter och långsiktiga problem som leder till social utsatthet är något som vi tillsammans måste ta större ansvar för såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Ett arbete med mänskliga rättigheter kräver åtgärder och samverkan på alla nivåer - det kan inte avhysas till utanför de kommunala eller nationella gränserna.

Vi ser det som nödvändigt med åtgärder på nationell och europeisk nivå för att förbättra situationen i de länder från vilka utsatta människor söker sig till Sverige, men kommunerna måste agera på olika sätt för att möta den utsatthet som många EU-medborgare lever i här och nu.

Samverkan och dialog är avgörande för att den akuta utsattheten ska minska. Flera kommuner har påbörjat arbete för en bättre situation för utsatta EU-medborgare - däribland Lunds kommun som har valt ett angreppsätt som baseras på dialog och respekt. Det är viktigt att fler kommuner tar initiativ till åtgärder och vi uppmanar andra kommuner att göra liknande insatser.

Efter kommunvalet i Lund möjliggjordes öppnande av ett härbärge för hemlösa EU-medborgare. Härbärget kunde öppnas genom ett fullmäktigebeslut om 700 000 kronor i bidrag till ideella föreningar.

Det är påtagligt hur oerhört viktigt samspelet mellan ideella krafter och kommun har varit. Redan innan större kommunala beslut och medel avsatts till arbetet har det funnits eldsjälar som på olika sätt bidragit till att hjälpa utsatta EU-medborgare.

Men utan de kommunala besluten hade inte den ideella rörelsen kunnat fortsätta sin verksamhet.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det inte hållbart att det främst är det ideella engagemanget som ska bära samhällsansvaret för de som är mest utsatta. Vi menar att vår kommun kan och måste ta ett större ansvar för alla som vistas här.

Socialnämnden antog därför nyligen en handlingsplan för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgare som vistas i Lund. Handlingsplanen innefattar bland annat att kommunen ska tillhandahålla ett vägledningscentrum för arbetssökande och information på fler språk.

Ett uppsökande arbete ska tillämpas för att säkerställa att ingen blir utnyttjad eller utsätts för våld samt för att inga barn ska riskera att fara illa.

Utifrån handlingsplanen har rutiner tagits fram för hänvisning ifrån otillåtna bosättningar där tonvikten ska ligga på dialog. Det finns även framskridna planer på upprättandet av en legitim boplats för utsatta EU-medborgare som inte får plats på härbärgena om natten.

Ett halvår av satsningar har emellertid förflutit långt ifrån friktionsfritt. Kritik, hat och hot har riktats mot såväl de rödgrönrosa i Lund som mot engagerade frivilligarbetare.

Kritikerna är högljudda och tar stor plats i debatten. Det är dock viktigt att fråga sig vad kritikerna har för alternativa förslag för att lösa den akuta situationen för utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige. Att vänta på initiativ på andra nivåer anser vi inte är ett alternativ. Lika lite som det går att lösa social utsatthet med ett så kallat ”tiggeriförbud”.

Vi behöver med gemensamma krafter jobba för att motverka social utsatthet såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Det är dags att lyfta blicken och våga göra insatser - där är samverkan mellan alla aktörer avgörande.

Elin Gustafsson, kommunalråd (S) Lund

Emma Berginger, (MP), Lund

Sven-Bertil Persson, ordförande i socialnämnden (V)

Angelica Kauntz, partiföreträdare (FI)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

OmsorgEUHemlöshet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev