Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Gör det enklare att upphandla sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg till arbete för människor som annars ofta står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund. Därför vill vi göra det enklare för kommuner och andra offentliga aktörer att ställa social krav och upphandla arbetsintegrerande sociala företag.

Publicerad: 18 maj 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Rolf Karlsson, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

MiljöpartietArbetslöshet

Arbetsintegrerande sociala företag har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden. Företagen skapar inte bara nya arbetstillfällen utan erbjuder även arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. De drivs ofta som arbetskooperativ och återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten.

Socialt företagande är därför ett alternativ för att integrera grupper långt från arbetsmarknaden och ge möjligheter till yrkesarbete.

Samhällsvinsterna av det sociala företagandet är uppenbara och väl dokumenterade. Miljöpartiet anser därför att samhället måste bli bättre på att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag.

För att göra det enklare för kommuner och andra att upphandla av arbetsintegrerande sociala företag vill vi i Miljöpartiet nu ta nästa steg och definiera vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Genom en tydlig definition så blir det enklare för myndigheter och kommuner att skapa partnerskap med, rikta offentliga upphandlingar gentemot och köpa tjänster från arbetsintegrerande sociala företag. Definitionen skulle kunna göras i lag, eller tas fram av Upphandlingsmyndigheten genom ett myndighetsuppdrag.

I Stockholms stad har vi tagit fram en tillämpningsanvisning för att ställa sociala krav, vilket gör det enklare för alla verksamheter att tillämpa dessa möjligheter i praktiken. En tydligare definition av vad som avses med arbetsintegrerande sociala företag skulle underlätta för att skapa fler samarbeten med den här typen av företag. Inför nästa mandatperiod så vill vi i Stockholm att staden skapar en funktion som kan ge hjälp till den idéburna sektorn med upphandlingsförfaranden. Vi vill även öka stödet till Coompanion och andra aktörer som stimulerar det arbetsintegrerande sociala företagandet. Liknande förslag skulle även kunna implementeras i andra kommuner i Sverige.

Vi ser att särskilt utländskt födda kvinnor är en grupp med hög arbetslöshet. Vi behöver använda alla verktyg för att nå den här gruppen och skapa vägar in på arbetsmarknaden. Därför är arbetsintegrerande sociala företag något som vi från politiken aktivt bör stödja.

Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister (MP)

Åsa Lindhagen, socialborgarråd Stockholms stad (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöpartietArbetslöshet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev