Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Ge vittnesstödet bättre resurser

Vittnen och målsägande är ofta oroliga inför att vittna i domstol. För att alla som deltar i en rättegång ska känna sig trygga engagerar sig människor ideellt som vittnesstöd. Men om det frivilliga arbetet ska fungera måste våra politiker ge det resurser.

Publicerad: 20 februari 2015, 08:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det medmänskliga stödet inför och under rättegångar är helt avgörande för vittnen.

Foto: Patrik Svedberg


Ämnen i artikeln:

RättssäkerhetIdeella sektornSäkerhetKriminalitet

Ideellt engagemang är ovärderligt – att människor frivilligt ger av sin tid och sin omsorg till den som behöver hjälp bidrar till att vi varje dag bygger ett bättre samhälle. Vittnesstödet är en ideell verksamhet som startades 1995 av den lokala brottsofferjouren i Växjö. Initiativet spreds sedan över hela landet och lokala brottsofferjourer byggde upp verksamheten som nu finns vid alla tings- och hovrätter.

I dag driver lokala ideella brottsofferjourer vittnesstödsverksamhet över hela landet. Det medmänskliga stödet inför och under rättegångar är helt avgörande för vittnen, målsägande och anhöriga, men i förlängningen också för domstolarna, åklagare och advokater. Vittnesstöden bidrar inte bara till att skapa trygghet utan också en säkrare rättsprocess för alla inblandade. Vittnesstödens engagemang samordnas av vittnesstödssamordnare – där närmare 60 procent är helt ideella.

Totalt får 54 vittnesstödsverksamheter dela på drygt 5,5 miljoner kronor om året för samordning, vilket innebär att de flesta anställda samordnare endast har en deltidstjänst på 25 procent. Samtidigt ökar kraven på verksamheterna, vilket i sin tur ökar belastningen på samordnarna.

Sedan 2001 har Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag av regeringen att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tings- och hovrätter. Trots detta har ingen regering valt att avsätta nödvändiga resurser till verksamheten, i stället har pengar tagits ur Brottsofferfonden som inte har resurser nog att tillfredsställa alla behov.

Samtidigt pågår just nu en utredning om vittnesstödets framtid. På uppdrag av regeringen ska Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket presentera ett förslag till ”en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten”. I uppdragsbeskrivningen konstaterar regeringen bland annat att antalet vittnesstöd behöver bli fler och att en större mångfald ”avseende ålder, kön och bakgrund” är önskvärd.

Men Brottsofferjouren har redan identifierat en lösning på utredningen – ge de lokala ideella brottsofferjourerna möjlighet att anställa vittnesstödssamordnare. Det som saknas är finansiering. Vi vet att de jourer som inte har råd att anställa en samordnare har svårare att rekrytera ideella och därmed också att skapa en bred mångfald och en stabil verksamhet. Många av landets kommuner är redan med på tåget och stöttar det lokala brottsofferstödet. Men för vittnesstödet tar staten inte sitt ansvar.

Som nationella organisationer för frivillig organisering vill vi därför skicka följande uppmaningar till regeringen och ansvariga myndigheter:

Skapa goda förutsättningar för att människor ska kunna engagera sig och upprätthålla sitt frivilliga uppdrag. I vittnesstödsverksamheten måste det finnas anställda samordnare som underlättar de ideellas arbete och utvecklar verksamheten.

Låt vittnesstödet fortsätta vara en del av svenskt föreningsliv – fristående från offentliga aktörer. De flesta människor engagerar sig frivilligt för att de vill förändra och förbättra. Upplevelsen av att de kan påverka med sitt engagemang är viktig.

Vi är övertygade om att ideellt engagemang även i framtiden kan ge människor ett bra stöd. Det är dags för regeringen att gå från ord till handling – ge vittnesstödet bättre resurser.

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige

David Sundén, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev