Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Ge biblioteken möjlighet att avvisa hotfulla personer

Biblioteket är en kunskapsborg men också en offentlig mötesplats; ett gemensamt vardagsrum. Men i ett gemensamt rum kan man inte få bete sig hur som helst. Vi måste ha biblioteksfrid.

Publicerad: 16 februari 2017, 09:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Min och Liberalernas i Stockholm uppfattning är att personer som upprepade gånger stör ordningen ska kunna få ett tillträdesförbud, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

BibliotekArbetsmiljöHotStök på biblioteken

Replik. Biblioteken är allas, och ska vara öppna och tillgängliga. Ett grundkrav är att såväl besökare som personal kan känna sig trygga på biblioteket – trygga att söka kunskap, trygga att hjälpa människor i deras kunskapssökande och bildningstörst.

LÄS OCKSÅ: Portning från bibliotek löser inga samhällsproblem

De senaste åren har vi sett allt fler exempel på ”stök” på biblioteken – jag sätter citationstecken runt ordet, för vad debatten egentligen handlar om är inte högljudda hormonstinna ungdomar. Det är hot, våld och trakasserier som drabbar både besökare och bibliotekspersonal.

Min och Liberalernas i Stockholm uppfattning är att personer som upprepade gånger stör ordningen, som återkommer och skapar en hotfull atmosfär, som behöver avvisas gång på gång – att sådana personer i sista hand ska kunna få ett tillträdesförbud. ”Portas” från biblioteket för en viss tid, helt enkelt. Naturligtvis efter en rättssäker prövning. Och naturligtvis ersätter det inte andra rättsliga åtgärder; alla brott som begås på bibliotek ska polisanmälas.

Om bibliotekets viktiga uppgift och behov av att vara en öppen plats tycks vi vara helt ense med DIK:s Sara Roberts (DS 15 februari). Likaså är vi ense om många av de åtgärder som Roberts efterlyser för att förebygga problemen med hot och våld på biblioteken: samverkan med andra professioner och delar av samhället för att nå problemmakarna i tid, utbildning i konflikthantering, tydliga ordningsregler och rutiner för hur man agerar och anmäler vid hot och våld, hjälp från väktare, och inte minst ett tydligt stöd från arbetsgivaren, kommunerna. I vissa fall, och i akuta situationer, räcker det dock inte. Vi måste kunna ge biblioteken och bibliotekarierna, tillsammans med ordningsmakten, verktyg att agera nu.

Det räcker inte att säga att ”biblioteksstöket speglar omvärlden.” Påståenden som att ”det går inte att porta samhället” är en svag ursäkt för många av dem som just söker sig till biblioteken för att få lugnet och tryggheten de kanske saknar på andra platser. Visst måste vi arbeta med de stora utmaningar som finns i samhället i stort och framför allt i vissa utsatta utanförskapsområden – men dessa utmaningar gör det ännu viktigare att samhället är tydligt och säkrar tryggheten på särskilda platser, däribland bibliotek.

Biblioteken är viktigare än någonsin, i tider av ökade motsättningar och ifrågasättanden av fakta och opartisk nyhetsförmedling. De är viktiga inte minst för alla, främst unga, som har en sämre tillgång till litteratur och kvalitetsmedier, och som kanske saknar andra möjligheter till studie- och läsro.

Därför är det viktigare än någonsin med biblioteksfrid.

LÄS ÄVEN SLUTREPLIKEN: ”Bibliotekarier ska inte agera väktare”. 

Rasmus Jonlund, vice ordförande kulturnämnden (L), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev