Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

FP: Vi ska fortsätta ta solidariskt ansvar

Folkpartiets integrationsförslag väcker diskussion och det är bra. Vår integrationspolitik har inte reviderats sedan 2009 och dagens utmaningar med bostäder, anvisningar, segregation, brister i sfi-undervisningen och kvinnors utanförskap i arbetslivet tänker vi inte blunda för. Samtidigt står vi upp för rätten till individuell asylprövning och skydd.

Publicerad: 5 februari 2015, 12:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Folkpartiet blundar inte för problemen utan försöker lösa dem.


Ämnen i artikeln:

FlyktingmottagandeAsylsökandeFlyktingpolitikLiberalerna

REPLIK. Folkpartisten Majed Safaee skriver i Dagens Samhälle den 4 februari att Trängda folkpartister levererar panikartad politik.

Men om vi inte försöker lösa utmaningarna kommer förtroendet för hela migrations- och integrationspolitiken att undermineras. Och det finns inga enkla svar på svåra utmaningar.

Vi behöver lokalt ta ett större ansvar för en fungerande integration. Nationellt vill vi ändra i las och turordningsreglerna, vi måste överväga andra ingångslöner så att unga och nyanlända snabbare får en fot in i arbetslivet och vi vill hitta modeller där fler kommuner tar sitt ansvar för mottagandet.

Folkpartiet har haft ansvaret för integrationspolitiken i regeringen 2006 till 2014. När andra partier blundade och duckade för de svåra frågorna valde vi att prata om utanförskap, segregation, tvångs- och barnäktenskap, diskriminering och vardagsrasism.

Sverige har tagit och kommer att fortsätta ta emot många människor som flyr från krig och misär. Vi i Folkpartiets integrationsgrupp vill att Sverige fortsatt ska vara en humanitär stormakt.

Vid sidan av Tyskland tar vi emot flest asylsökande. Alla partier är överens om att fler länder måste ta sin del av ansvaret, inte minst inom den Europeiska Unionen. Jag delar den uppfattningen men föreslår inte, som andra partier, att Sveriges dörrar ska stängas.

Jag delar inte heller utspelet på DN Debatt 4/2 om ett slags tak för invandringen. Däremot måste vi ta tag i de faktiska utmaningarna när skolor inte får resurser, när trygghetsfrågorna negligeras och när bostadssegregationen inte angrips.

Socialdemokraterna som innehar regeringsmakten har avskaffat såväl integrationspolitiken som integrationsminsiterposten, något vi kritiserat. Sveriges migrationspolitik kräver en bättre integrationspolitik.

I Folkpartiets valanalys framkom det tydligt att vi inte levererat tillräckligt bra förslag för att visa väljarna hur vi ska hantera integrationspolitiken. När vi ser ett fortsatt ökat tryck på Migrationsverket och kommunerna måste vi ta ansvar för helheten.

De som kritiserat våra förslag har valt att strunta i den integrationspolitiska aspekten och ser bara till migrationspolitiken. Detta håller inte. Ett högt mottagande kräver aktiv integrationspolitik med fokus på arbete och utbildning.

Vår arbetsgrupp har tittat på flera åtgärder och har presenterat ett förslag om ökat krav på försörjning innan man kan ta hit sina anhöriga. Det är rimligt att den som vill ta hit sina anhöriga har en bostad och en inkomst. Vi föreslår även tillfälliga uppehållstillstånd som direkt ska övergå till permanenta då berörda har varaktiga inkomster. Vi betonar samtidigt att barn under 18 år och barnfamiljer undantas från de nya kraven.

Vi har ett inbyggt systemfel i integrationspolitiken och därför ser vi - trots viss positiv utveckling på arbetsmarknaden - att vi har ett stort utanförskap bland utrikesfödda. Särskilt noterar vi att 40 procent av de utrikesfödda kvinnorna är utanför arbetsmarknaden. Folkpartiet vill därför ta bort vårdnadsbidraget som inte underlättar kvinnors inträde i arbetslivet.

Vi vill genomlysa hela Arbetsförmedlingen för att ge fler arbetsmarknadspolitiskt stöd eller få fler i etableringsinsatser. Studier visar att särskilt utrikesfödda kvinnor deltar i lägre utsträckning än män i program som skulle kunna underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Även etableringslotsarna måste ses över, de oseriösa måste rensas ut. Likaså måste integrationsanslaget till Arbetsförmedlingen användas till aktiva insatser inom språk, samhällsorientering och yrkespraktik för att förbättra integrationen - detta fungerar inte tillfredsställande i dag.

Vi betonar rätten till en individuell asylprövning och skydd. Ska vi klara det målet och fortsätta ta ett solidariskt ansvar för våra medmänniskor måste vi ha en tydligare och bättre politik som förbättrar mottagandet och har ett tydligare jobbfokus.

Roger Haddad, riksdagsledamot (FP), arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev