tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Förskolemarknaden stuvas om - småbolag trängs ut

Publicerad: 25 september 2014, 03:00

Marcus Strömberg, vd Academedia, planerar dubbla närvaron på förskolemarknaden.

Foto: Anna Rut Fridholm

Behovet av förskoleplatser ökar. Då höjer myndigheterna kraven på privata aktörer - kooperativa, ideella och andra småbolag får svårt med reglerna. Det skapar nya affärsmöjligheter för storföretagen, visar DS granskning av förskolemarknaden.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Om privata företag har tagit allt större marknadsandelar inom grundskolan och gymnasiet är det tvärtom inom förskolan. Här är de vinstdrivande betydligt färre och mycket mindre. Nio av tio företag driver bara en enda enhet, oftast som föräldrakooperativ, visar Skolverkets nya kartläggning av branschen.

Kommunerna driver fortfarande tre av fyra förskolor i egen regi. De tio största privata aktörerna har tillsammans en marknadsandel på bara 10 procent. Tillsammans omsätter de knappt fyra miljarder kronor per år. Bara tre bolag driver fler än 30 förskolor var (se tabell).

Överlägset störst inom förskolan är den riskkapitalägda skoljätten Academedia, som via dotterbolagen Pysslingen och Vittraskolorna driver fler än hundra förskolor, framför allt i storstäderna, och omsätter ett par miljarder kronor om året.

Men Marcus Strömberg, vd för Academedia, nöjer sig inte med det.

– Vi är bra på förskola. Det är en möjlighet politikerna borde ta vara på. Vi vill fördubbla antalet förskolor i Sverige inom fem till sju år, säger han.

Tillväxtmöjligheterna är stora. Nästan en halv miljon barn går redan i förskolan. Det är mer än någonsin tidigare och motsvarar åtta av tio barn i åldern 1–5 år.

Samtidigt ökar behoven, framför allt i de växande städerna. Malmö stad räknar med att det behövs 4 000 förskoleplatser till 2018. I Göteborg planeras det för 2 500 nya platser till 2015. I Stockholm behövs ett par tusen platser till 2016.

– Om Sverige ska klara utbyggnaden måste kommunerna bjuda in de privata att bygga. Men i verkligheten händer ingenting och det finns en stor osäkerhet kring var politikerna står, säger Marcus Strömberg.

Men inte bara ökande behov öppnar för storbolagen att växa. De många mindre bolagen har svårt att hantera myndigheternas höjda krav på dokumentation och rapportering, och de pressas av den senaste läroplanens fokus på lärande i verksamheterna.

Enligt Marcus Strömberg kan också Friskolekommitténs förslag på skärpt kvalitet, ekonomisk stabilitet och långsiktigt ägande, bli en extra börda för små förskolor.

– Vi som är stora klarar det, men det är många föräldrakooperativ som hör av sig till oss och känner att de inte klarar av kraven. Om jag hade varit politiker hade jag balanserat kraven och värnat även de mindre, säger han.

Utvecklingen oroar Marita Andersson, vd på Inspira Förskolor och Skolor, den näst största enskilda aktören, som tycker att det är viktigt att det finns både stora och små aktörer.

– Förskolan befinner sig i ett spännande skede med en reviderad läroplan som är tydligare när det gäller innehållet. Det här är en bransch där man skulle kunna samverka mer och berika och trigga varandra till utveckling, säger hon.

Men fler än Marcus Strömberg har ambitionen att växa till koncerner i skuggan av förändrade regler, pressade småbolag och ökande behov.

Bakom Academedia finns Atvexa (se separat artikel), som ägs av Peter Weiderman och Lars Brune, som en gång i tiden var medgrundare till Carema.  Två norska koncerner har också etablerat sig i Sverige, Norlandia Förskolor och Ulna Förskolor.

– Sverige ligger några år efter Norge. Vi tror att det blir en utveckling mot större enheter och färre aktörer även i Sverige, säger Bjørnar Ingvaldsen, en av delägarna till Ulna Förskolor.

Men Skolverket ser med viss oro på utvecklingen.

– Stor aktörer kan ge kraft och stabilitet. Men det finns också en skörhet i ett system med få aktörer. Om koncerner med många verksamheter lägger ner får det stora konsekvenser för kommuner, barn och föräldrar, säger Karin Wahlström, chef för analys och utredningsenheten på Skolverket.

Lönsamheten i branschen är låg. Rörelsemarginalen för de 15 största bolagen är bara en dryg procent, att jämföra  med friskolekoncernerna i grundskolan och gymnasiet som har marginaler på mellan 7 och 10 procent.

Men hur mycket de fristående förskolorna kan växa är till syvende och sist upp till kommunerna. De ska godkänna alla privata aktörer. Och vinstdebatten inför valet och till exempel SVT:s Uppdrag gransknings reportage om Hälsans förskola har lett till stor osäkerhet.

– Jag har två nybyggen på gång och vi planerar att växa i lagom takt. Men ingen vågar göra något längre med det osäkra politiska läget. Jag behöver ta lån och min bank vet inte hur det blir, om de kommer att konfiskera mitt företag, säger Solveig Sunnebo, som driver Förskoleteamet Helianthus.

– Det drabbar inte bara mig utan även de anställda. De har inte haft det lätt och har tvingats försvara bilden från Uppdrag Granskning av att privata förskolor ger barnen vatten och bröd.

Maria Ottoson, Reporter

7 000 nya barn i förskolan per år

• Hösten 2013 var 490 000 barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med 138 000 barn på tio år och med 7 000 barn sedan året innan.

• 75 procent av alla barn går i en kommunal förskola, 20 procent i en fristående, som drivs antingen som föräldrakooperativ eller som bolag.

• 84 procent av alla i åldern 1–5 år går i förskolan. För tio år sedan var andelen 75 procent och för femton år sedan var andelen 61 procent.

• I åldersgruppen 3–5 år går nästan 95 procent av barnen i förskolan.

• Hösten 2013 gick det i genomsnitt 5,3 barn per personal och 16,8 barn per grupp. Grupperna är något större i kommunala förskolor än i fristående förskolor.

• I kommunala förskolor har 56 procent av personalen förskollärarutbildning eller lärarutbildning. I fristående förskolor är andelen 41 procent.

Källa: Skolverket

__________________________

15 största bolagen omsätter 4 miljarder

__________________________

Omsorgsprofil bygger ny förskolekoncern
Omsorgsjätten Caremas medgrundare, Peter Weiderman, står bakom ett av Sveriges mest expansiva förskolekoncerner, Atvexa. Bara i år har koncernen köpt fem mindre bolag.

 Läs mer i tidningen. 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev