lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Förminska inte konstgräsets miljöpåverkan

Fotbollförbundet glömmer bort att kommunerna har som uppgift att ta ett brett ansvar för miljön. Därför går det inte att bortse från den påverkan som konstgräs har på miljön, skriver SKL i en replik på Fotbollförbundet.

Publicerad: 5 oktober 2018, 09:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Konstgräsplaner är ett nyupptäckt miljöproblem.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

IdrottKommunerMiljöPlast

Replik. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller med Svenska Fotbollförbundet om att konstgräsplaner är viktiga för att det ska gå att spela fotboll året runt i nordiskt klimat och öka nyttjandetiden per plan. Däremot ser vi, som företrädare för landets 290 kommuner, frågan ur ett bredare perspektiv. Det är kommunerna som bär miljöansvaret.

Vårt mål är att ge förutsättningar för fortsatt idrottsverksamhet, men med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det är därför även vi från SKL och ett antal kommuner deltar i Naturvårdsverkets beställargrupp, men dessutom har startat en egen beställargrupp för att svara upp mot efterfrågan på konstgräsplaner här och nu. Därutöver bevakar vi frågan i många andra sammanhang.

SKL håller med om att vi tillsammans måste bli bättre på att utveckla nya miljömässigt hållbara fotbollsplaner. Men vägen dit kan se olika ut, och kanske har SKL och kommunerna en något annan bild än företrädarna för fotbollens intressen. Helt överens är vi nog om att vi här och nu måste vidta  vissa första insatser utifrån rådande kunskapsläge. Det kan vara att bygga invallningar av planer, slutna system och andra liknande åtgärder som minskar granulatsvinnet och spridningen av mikroplaster.

Vi vet inte idag hur stora riskerna är med plaster, men det finns anledning till oro. Plast i alla former tar mycket lång tid att bryta ned. Mikro- och nanoplaster sprider sig konstant i vår miljö. Kommunen som anläggningsägare och driftansvarig för konstgräsplanerna är redan idag skyldig att se till att planerna inte okontrollerat släpper ut plaster och i egenskap av huvudman för vatten- och avloppsnätet, som kan fånga upp plasterna, är kommunen skyldig att se till att vattnet renas.

Fotbollförbundet har rätt i att det i dagsläget inte finns något alternativ till plastgranulater som erbjuder spelkvaliteter såsom de definieras av fotbollens organisationer. Men där anser vi att Fotbollförbundet behöver vara ödmjuka och diskutera förändrade krav på internationell nivå. Kanske bör begreppet spelkvalitet ses över för att gå i samklang med miljökraven?  Vi har alla ett ansvar att driva på utvecklingen på de håll vi kan.

Över hela Norden pågår arbeten på kommunal och regional nivå för att hantera det relativt nyupptäckta miljöproblemet med konstgräsplaner. Det finns en påtaglig risk att det leder till att fotboll på konstgräs inte kan bedrivas av miljöskäl, i alla fall under förutsättning att dagens kvalitetsregler från fotbollens egna organisationer måste uppfyllas.

Sveriges kommuner tar ett stort ansvar för barns hälsa och idrottande. De investerar allt mer i idrottsanläggningar och strävar efter att göra idrottsaktiviteter tillgängliga för fler. Trots fler konstgräsplaner tappar fotbollen medlemmar och tjejers aktiviteter minskar. Kopplingen mellan mängden aktiviteter och antalet planer är därmed inte så självklar som Fotbollförbundet vill framhålla. Låt oss därför föra en balanserad diskussion kring hur vi skapar en än mer inkluderande idrott samtidigt som den bedrivs på miljömässigt hållbara anläggningar.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

IdrottKommunerMiljöPlast

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev