Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Förluster i välfärden det stora problemet

Landstinget Västernorrland har redan börjat verka för att begränsa vinster i välfärden. Snart kan det också bli regeringens politik. Samtidigt väljer beslutsfattarna i såväl Västernorrland som på riksplanet att blunda för en minst lika relevant utmaning: förluster i välfärden.

Publicerad: 15 juni 2015, 09:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

28 procent av de privat drivna verksamheterna och hela 48 procent av de offentligt drivna går med underskott.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Vinster i välfärdenPrimärvård

Välfärden organiseras i dag genom att en viss peng avsätts för behandlingen av varje patient, skötseln om varje äldre eller skolgången för varje elev. I teorin ska denna peng vara samma oavsett vem som levererar tjänsten. I praktiken kostar offentliga verksamheter ofta skattebetalarna mer.

Ett exempel är att många offentliga skolor hyr sina lokaler från samma kommuner som driver skolorna. Kommunen kan ta ut låga priser för lokalerna, och därmed år efter år ge extra stöd till skolorna i kommunal regi. I praktiken betalar därmed kommuninvånarna då mer för de offentliga skolorna. Ett annat exempel är att de offentliga verksamheterna helt enkelt kan gå med förlust, som skattebetalarna täcker upp.

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen fått in svar från 110 kommuner om hur äldreomsorgen fungerar. Det visar sig att 73 procent av kommunerna har underskott i den äldreomsorg som drivs i egenregi. Det vill säga: När äldreomsorgen drivs i privat regi betalar skattebetalarna en viss ersättning per boende. När verksamheterna drivs i offentlig regi bekostar skattebetalarna först denna peng, och måste sedan ofta dessutom skjuta till extra pengar för att täcka förlusterna.

Förluster är också en viktig fråga inom sjukvården, där landstinget i Västernorrland alltså har tagit täten i att begränsa vinst. Intressant nog är förluster i välfärden en akut fråga i samma del av Sverige. Sommaren 2013 publicerades en rapport på beställning av revisorerna i landstinget Västernorrland. Där kunde vi läsa att hälsovårdscentralerna år efter år gick med ett negativt resultat. Mellan 2010 och 2012 uppgick de samlade förlusterna till 78 miljoner kronor.

Rapporten slog fast: ”Den egna regin har sedan vårdvalet infördes redovisat ett negativt resultat. Sammantaget är det fråga om ett relativt betydande underskott. Det finns dock inga beslutade regler som klargör hur underskott i den egna regin ska hanteras eller återställas. I princip har underskotten hittills avskrivits, vilket i praktiken innebär en indirekt subvention av den egna regin.”

Det är inte bara i Västernorrland som offentligt drivna vårdcentraler går med förlust. Konkurrensverket har genomfört en omfattande kartläggning baserat på data från 1 065 vårdcentraler runtom Sverige. Där framkommer att 28 procent av de privat drivna verksamheterna och hela 48 procent av de offentligt drivna går med underskott.

LÄS OCKSÅ: Pressade vinster i välfärden

Vad händer då när de privata aktörerna får röda siffror i budgeten? Ägarna förlorar pengar, som de förhoppningsvis kan tjäna igen genom att förbättra verksamheten under kommande år. När det är offentliga aktörer som går med förlust är det skattebetalarna som får stå för notan. Underskotten kan pågå år efter år.

Det finns viss rimlighet i kritiken mot vinster i välfärden. Men vi måste komma ihåg att vinsterna uppstår genom att privata aktörer lyckas gå med överskott, samtidigt som de får samma peng för en välfärdstjänst som offentliga utförare. Förluster i offentlig drift är en ren kostnad för skattebetalarna, som ofta reflekterar ineffektiv drift. Men vare sig politiker eller journalister intresserar sig för förluster i välfärden, som därför blivit något av en icke-fråga.

En märklig logik har uppstått där det är fullt förnuftigt för Västernorrlands landstingspolitiker att verka för att begränsa vinst, när den stora utmaningen är förlust. Har någon frågat sig vad som händer om de privata aktörer som lyckas klara ekonomin trängs ut av vinstbegränsningen? Är inte risken uppenbar att förlustdrivande offentliga verksamheter får större utrymme, vilket översätts till ytterligare miljonförluster för skattebetalarna?

Det hela blir ännu märkligare när man följer den mediala diskussionen. Landstinget Västernorrland är för närvarande på väg att sälja delar av det före detta sjukhuset i Härnösand, som gått med enorma underskott under lång tid, till ett privat äldreboende. Samma landsting som tar till privata lösningar för att minska förlusterna i välfärden vill nu förbjuda privata vinster?

Utvecklingen i Västernorrland illustrerar betydelsen av en seriös diskussion, där både vinster och förluster i välfärden tas upp utifrån ett verklighetsbaserat istället för ideologiskt perspektiv.

Nima Sanandaji, tekn. dr. och tillsammans med Erik Sjölander författare till boken ”Jakten på företagsamhet – Så kan Sverige hamna i topp”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev