tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Förhandlingar sätter fart på samhällsbygget

Nu är avtalen mellan Sverigeförhandlingen och de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö klara. Därmed är en ambitiös satsning på kollektivtrafik, cykel och nästan 200 000 bostäder i storstäderna i hamn – ett kvitto på vilket kraftfullt verktyg förhandlingar mellan staten, regioner och kommuner är.

Publicerad: 18 december 2017, 04:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverigeförhandlingens arbetsmodell har varit en värdeskapande förhandling baserad på nyttor, skriver debattörerna.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

SamhällsutvecklingInfrastrukturen 2018-2029

Sverigeförhandlingen tillsattes som en utveckling av 2013 års Stockholmsförhandling, som resulterade i fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholm. Eftersom modellen visat sig fungera beslutade regeringen den 1 juli 2014 om direktiv för Sverigeförhandlingen, som skulle förhandla med storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm om kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande. Parallellt skulle förhandlingen om den nya höghastighetsjärnvägen och övriga uppdrag i Sverigeförhandlingen genomföras. Efter valet 2014 har arbetet fortsatt under den nuvarande regeringen.

Sverigeförhandlingen är regeringens svar på det stora bostadsbehovet och att utbyggnaden av kollektivtrafik inte hunnit med i utvecklingen. Befolkningsökningen i Sverige och framför allt i storstadsregionerna har lett till både bostadsbrist och ett ökat tryck på vägar och spår. I Sverigeförhandlingens storstadsförhandlingar har infrastruktur och bostadsbyggande kopplats samman, och resultatet är en mycket omfattande satsning på kollektivtrafik, cykelbanor och totalt 193 130 bostäder.

Hur har då detta gått till?

Sverigeförhandlingens arbetsmodell har varit en värdeskapande förhandling baserad på nyttor. Det innebär att man i stället för att ha fördelning av kostnader som utgångspunkt diskuterar parternas olika intressen och söker den mest värdefulla lösningen för alla parter. Det sammanlagda resultatet blir då totalt sett större än parternas enskilda delar.

Förhandlingsmodellen består av fyra delar:

1. Utsedda förhandlingspersoner med tydligt mandat och vana att agera i en politisk kontext.

2. Värdeskapande förhandlingsmodell baserad på beräknade nyttor som t.ex. ökat bostadsbyggande och kortare restider.

3. Långsiktigt ansvarstagande från avtalets parter tills alla åtaganden är utförda. I vårt arbete ingår att säkerställa en struktur för detta.

4. Transparent förhållningssätt och etablerade förhandlingsfaser. Ett öppet kommunikationsarbete som gör att förhandlingsparter, intressenter, media och allmänhet har tillgång till löpande information.

Sverigeförhandlingen föreslår:

Snart överlämnar vi vår slutrapport till regeringen. Här föreslår vi att den värdeskapande förhandlingsmodell som vi har tillämpat ska fortsätta användas i förhandlingar mellan staten, kommuner och regioner. Vi föreslår också att modellen ska utvärderas under de närmaste 3 till 5 åren. I det arbetet ingår ett utvecklingsarbete av metoder för nyttoberäkningar, så att dessa kan vara en del av beslutsunderlag i kommande förhandlingar.

Ett sammanhållet arbetssätt mellan infrastruktur och bostäder ökar effektiviteten och nyttan. Med värdeskapande förhandling blir kommuner och regioner delaktiga och känner ansvar för genomförandet och helheten. Den förhandlingsmodell vi föreslår har visat sig leda till snabba resultat både genom politisk enighet på flera nivåer och i fråga om genomförande.

HG Wessberg, förhandlare, Sverigeförhandlingen

Catharina Håkansson Bohman, förhandlare, Sverigeförhandlingen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev