fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Förebygg trakasserier redan i förskolan

Många flickor har någon gång eller många gånger blivit utsatta för tafsningar, verbala kränkningar och sexuella övergrepp under sin skoltid. Kommunerna måste göra mer för att det här ska få ett slut. Utbilda personal i normkritik, budgetera för en barnombudsperson och börja förebygg sexuella trakasserier redan i förskolan.

Publicerad: 12 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En barnombudsperson som säkerställer att barnperspektivet garanteras i all kommunal verksamhet ska det också budgeteras för.


Ämnen i artikeln:

Sexuella övergreppElevhälsaKommunerJämlikhetJämställdhetMobbning

Under året har vi läst en mängd artiklar om sexuella trakasserier mot flickor på festivaler. Högerextrema organisationer, däribland SD, har använt dessa mediala rapporter för att få stöd för sin populistiska, rasistiska propaganda. I vanlig ordning är de faktaresistenta - det finns inget stöd i forskning för att pojkar och män från andra delar av välden skulle vara mer benägna till sexuella kränkningar än svenskfödda.

När media även gav röst åt de utsatta flickorna/kvinnornas så blev det ingen rolig läsning. Många flickor har någon gång eller många gånger blivit utsatta för tafsningar, verbala kränkningar och sexuella övergrepp under sin skoltid, av andra elever men även av vuxna män på skolan.

Många flickor/kvinnor vittnar även om det dubbla övergreppet; vuxna som tittar bort, bagatelliserar eller skuldbelägger flickorna själva eller vuxna som inte tror på flickorna.

Även pojkar, som avviker från ”grabbnormen”, blir utsatta för grova kränkningar, ofta utanför vuxnas öron. Vi vet även att det finns vuxna i skolan som ger komplimanger till flickor för deras sexighet eller kränker på annat sätt.

Fysiska kränkningar, till exempel en klapp på stjärten, förekommer också. Ofta kommer de vuxna undan med detta då skolchefer inte vet hur de ska hantera situationen. Signalen från rättsväsende har ju dessutom varit att skuldbelägga den utsatta; vi har ju mer än en gång hört skolpersonal sucka över hur flickorna klär sig och hur pojkarna upplever detta, pojkar som underförstått inte kan hejda sina begär.

Detta måste omedelbart få ett slut! Skolan ska vara en trygg plats för alla och att som nu bara släcka bränder, med mobbningplaner och insatser från elevhälsan, är långt ifrån tillräckligt. En ändrad syn på vad våld är och hur det skapas måste till. Att arbeta normkritiskt är grunden för hur vi stödjer pojkars och flickors syn på sig själva och sin egen förmåga i framtiden. Skolan behöver benämna våldet som våld och inte som ”konflikter” eller ”kränkningar” eller ”mobbning”.

Det måste råda nolltolerans mot våld i skolan, även mellan pojkar. Vi i Fi har en plan för att motverka våld, kränkningar och sexuella trakasserier bland våra medborgare och det handlar om att börja med arbetet mot detta tidigt, redan i förskolan.

Vi menar att kommunerna måste tillföra pengar för fortbildning av personal och ledare i skola och förskola när det gäller det normkritiskt arbetet. Detta för att säkerställa barns och ungdomars trygghet i vardagen. Pojkar socialiseras in i negativa maskulinitetsnormer där synen på flickor och kvinnor som mindre värda ingår.

Tillsätt en tjänst i varje kommun, en trygghetssamordnare, som ska ha i uppdrag att arbeta mot sexuellt ofredande och för en långsiktig attitydförändring när det gäller jämställdhet. Skolan och förskolan ska hålla nolltolerans mot våld och kränkningar och frågan ska vara ständigt aktuell i värdegrundsarbetet.

En barnombudsperson som säkerställer att barnperspektivet garanteras i all kommunal verksamhet ska det också budgeteras för. En personaltät elevhälsa där personalen har genuskompetens och möjlighet att arbeta förebyggande ska vara en självklarhet.

Sexuella trakasserier slutar inte för att festivalerna är över, kränkningarna fortsätter som de alltid gjort i barnens och de ungas, särskilt flickornas, skolvardag. Nu är det hög tid att sätta stopp för det.

Margarethe Müntzing, fullmäktigeledamot (Fi) Simrishamn

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev