Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Folkmotionen riskerar bli demokratisk chimär”

Vår representativa demokrati är alldeles för viktig för att förvandlas till en experimentverkstad. Ett ökat inslag av personval är en bättre väg att gå för människors vilja att ställa upp i val.

Publicerad: 26 januari 2016, 09:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett införande av folkmotioner skulle bidra till att montera ner förtroendemannarollen och kringskära vår demokrati.


Ämnen i artikeln:

FörtroendevaldaKristdemokraternaDemokratiutredningen

Dagens allt mer polariserade och fragmenterade samhällsklimat sätter spår i form av misstro mot myndigheter och institutioner.

Det går inte att som förtroendevald bortse ifrån detta och det ansvar vi har för att skapa ett samhälle som håller ihop och präglas av tillit – det är det viktigaste redskapet för en levande demokrati också i framtiden.

I Dagens Nyheter (18/1) presenterade Olle Wästberg och Daniel Lindvall förslag ur demokratiutredningen. Utredningen syftar till att fördjupa den svenska demokratin och ta ”små steg på vägen mot större folkligt inflytande”.

Två av de mer omdiskuterade förslagen som utredningen lägger fram gäller inrättandet av en så kallad folkmotion samt förslaget om att på försök införa sänkt rösträttsålder – till 16 år – i ett antal av landets kommuner.

Utan att förringa de utmaningar vår demokrati står inför: Möjligheterna att påverka beslutsprocesser, att träffa förtroendevalda, att engagera sig i sakfrågor och i politiska partier torde trots allt vara tämligen goda.

Lägg där till alla de föreningar och sammanslutningar som utgör det civila samhället i vårt land.

Det är således lätt att stämma in i Gissur Erlingssons fråga i Dagens Samhälle förra veckan ”Finns det verkligen för få möjligheter för den enskilde att påverka mellan valen?” Och så exemplifierar han med diverse samråd och medborgardialoger som anordnas runt om i landets kommuner. Det finns med andra ord otaliga plattformar.

Grunden i svensk demokrati är att den är representativ. Medborgare väljer sina företrädare till riksdag, landsting/regioner och kommuner – de ger sitt förtroende till andra för att företräda dem.

Ett införande av en så kallad folkmotion är dels ett sätt att montera ner förtroendemannarollen och kringskära vår representativa demokrati. Dessutom riskerar folkmotionen att bli en demokratisk chimär.

Då och då hörs röster för kvotering av förtroendeposter och sänkt rösträttsålder för att öka engagemang, valdeltagande och representativitet. Eventuella styrningar av hur listorna sätts samman är upp till partiernas nomineringsprocesser och ska så vara.

Men är man som väljare inte nöjd med ordningen på listorna kan man göra som ungefär en fjärdedel av väljarna gjorde i valet 2014 – använda sig av rätten att personrösta. Får en kandidat mer än fem procent av personkryssen på listan, placeras denne överst.

Rätten att rösta i ett allmänt val ska utgå ifrån myndighetsåldern – det är då staten anser att människor är redo att helt ansvara för sitt väl och ve.

I denna diskussion är det dessutom helt väsentligt att ta sin utgångspunkt i väljarna – de som har makten att avgöra vem som de ska företrädas av.

Det finns möjligheter att välja mellan ett stort antal partilistor med ännu fler uppställda kandidater. Snarare än sänkt rösträttsålder och kvoteringar av nomineringslistor borde ett ökat inslag av personval vara mer effektivt för människors vilja att ställa upp i val.

Blir det enklare att nå en politisk plattform, är jag övertygad om att viljan att engagera sig partipolitiskt skulle öka.

Samhället förändras ständigt. Det är en utmaning för demokratin att varje dag vinna nya slag. För att lyckas med det måste vi framförallt rikta blicken åt än annat håll än det rent organisatoriska.

Ska vi vinna nya anhängare till engagemanget och demokratin måste vi visa att vi kan forma ett samhälle som präglas av tillit och gemenskap – att politiken och engagemanget ger resultat.

Vår representativa demokrati är alldeles för viktig för att förvandlas till en experimentverkstad.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev