måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Följ Skånes missbruksvård och rädda liv

Vi uppmanar regering, landsting, kommuner och alla landets beslutsfattare att rädda liv. Följ Skånes missbruksvård och inför sprutbyte och läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbruk! Det skriver Moderaterna och Liberalerna i Region Skåne.

Publicerad: 2 november 2016, 10:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I Skåne har sprututbyte har funnits sedan 80-talet och läkemedelsassisterad rehabilitering finns som vårdval. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BeroendevårdMissbruksvårdNarkotika

Svensk beroendevård är ojämlik. Var personen, som har ett beroende eller som tidigare har missbrukat, bor är tyvärr helt avgörande för vilken tillgång personen har till hälso- och sjukvård. I Skåne ligger vi långt fram inom missbruksvården och i hur vi behandlar personer som missbrukar narkotika jämfört med många andra landsting. Läkemedelsassisterad rehabilitering finns som vårdval och sprututbyte har funnits här sedan 80-talet. Missbruksvården kan och behöver fortsätta utvecklas.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015) fastslog att:

”Det finns betydande skillnader i praxis i landet när det gäller läkemedelsbehandling. I många fall finns en underbehandling med läkemedel, men det finns också en användning av läkemedel som saknar effekt.”

Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) finns sedan två år som vårdval i Skåne. Personer med ett före detta missbruk har fått fler vårdgivare att välja på, tillgängligheten har ökat och de patienterna vittnar om att bemötandet blivit bättre. Det finns signaler och data som visar på att antalet patienter som ges tillgång läkemedelsassisterad behandling för sitt missbruk försiktigt nu ser ut att öka, åtminstone i bland annat Region Skåne och Stockholm.

LARO möjliggör för personer att få en lägenhet, komma i arbete, börja studera eller praktisera. Kostnaderna för en heroinmissbrukare är i snitt två miljoner kronor per år och för en LARO-patient 100 000 kronor per år.

Sedan 1987 finns det sprututbytesmottagningar i Skåne där personer som missbrukar kan få rena sprutor och förebygga blodsmitta såsom hepatit och HIV. I Skåne har hepatit legat på en låg nivå sedan år 2010 tack vare sprututbyte och vaccin. Det sekundära målet för sprututbytet är att göra insatser för drogfrihet. Flera myndigheter har rekommenderat ett införande av sprututbyte i hela landet. Sprututbyte minskar spridningen av smittsamma sjukdomar och räddar liv. Trots detta finns det fortfarande flera landsting i landet som inte erbjuder sprututbyte. Det är nedslående, men hoppfullt är emellertid att sprututbytet i Malmö hade ungefär 40 studiebesök under förra året från intresserade landsting.

För en tid sedan tog Skåne nästa steg i en modern beroendevård när beslut togs om att genomföra ett pilotprojekt med naloxon. Naloxon fungerar genom att upphäva de andningshämmande effekterna av heroin och andra opiater och räddar liv.

Nyligen tog Moderaterna och Liberalerna i Skåne initiativ i hälso- och sjukvårdsnämnden till att ta ett helhetsgrepp för missbruksvården i Skåne. Detta innebär att det ska skapas ett gemensamt forum för alla aktörer som har koppling till missbruksvården. Här är det viktigt att vi inte glömmer bort anhöriga, läkemedelsföretagen och akademin. Tre aktörer som bör involveras mer.

Naturligtvis kan inte tillgången till rätt vård i rätt tid tillåtas vara ett lotteri. Landsting och regioner måste ta ett större ansvar för att säkra en jämlik tillgång till rätt vård. Vi uppmanar därför regering, landsting, kommuner och alla landets beslutsfattare att följa Skånes missbruksvård och införa sprutbyte och läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbruk som bevisligen räddar många liv.

Nu är det dags att ta ett ytterligare steg som lyfter landet från en europeisk bottennivå. Vi måste fortsätta arbetet med att bygga en vetenskaplig, trygg och kvalitativ missbruks- och beroendevård, som räddar liv och förbättrar livskvaliteten för en mycket utsatt patientgrupp.

Ulrika Heindorff, (M), andra vice ordf. i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård samt vissa missbruksfrågor & gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Gilbert Tribo, (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev