fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Fler kommuner behöver strategi för handeln

Handeln är för viktig för att tas för given. Därför bör handeln och kommunerna bör samarbeta för att uppnå god symbios och attraktiva städer, skriver Karin Johansson, vd Svensk Handel och Niklas Nordström, kommunalråd (S) Luleå kommun.

Publicerad: 1 juli 2015, 09:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Digitalisering och internationalisering innebär ett ökat behov av god tillgänglighet, både för privatpersoner och godstransporter.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HandelNäringslivsklimatSamhällsplaneringDetaljplanerKommuner

Varje dag vaknar drygt 75 000 människor i Luleå hungriga på mat, varor och nya upplevelser. Deras behov tillmötesgås ofta av handeln. Det gör att handeln i Luleå sysselsätter drygt 4 000 personer, vilket motsvarar nära 10 procent av de som arbetar i staden. Totalt hamnar en tredjedel av den privata konsumtionen i detaljhandeln. Det gör att handeln i Sverige står för 11 procent av BNP, jobben och skatteintäkterna. Handeln är även en viktig drivkraft för turism. I genomsnitt hamnar en tredjedel av besökarnas reskassa i handeln. Det gör att hela 13 procent av detaljhandelns omsättning kommer från turismen.

Trots handelns stora betydelse tas den ofta för givet av många kommuner. Den bristande förståelsen för handelns roll riskerar att hämma tillväxt, jobb och attraktivitet. En färsk kartläggning från HUI Research visar att tre av fyra svenska kommuner (76 %) helt saknar en handelspolicy, det vill säga en strategi för handelns utveckling i kommunen. Att inte ha tydliga riktlinjer och spelregler för handeln håller inte i tider där handelns utveckling går framåt i rasande fart.

Digitalisering och internationalisering har skärpt konkurrensen för handelns företag. Spelplanen har delvis ritas om och allt fler handelsplatser hamnar utanför stadskärnan. Handeln är helt beroende av god tillgänglighet, både för privatpersoner och godstransporter. Och den växande e-handeln förändrar transportbehovet. Det ställer ökade krav på att kommunernas planläggning professionaliseras och att deras kunskaper om handeln ökar.

I Luleå drivs ett viktigt arbete som ska stärka samverkan mellan kommun och näringsliv. Luleå arbetar för att skapa en plats med service i toppklass med fokus på både invånare och besökare. Det är i sin tur avgörande för att ett företag som LKAB, med huvudkontor i Luleå, ska kunna rekrytera rätt kompetens. När morgondagens talanger väljer var de ska bosätta sig är stadens utbud många gånger viktigare än vilket jobb de först kan få.

Och det är kommuner som väljer att bygga stad istället för enbart bostäder som kommer att bli vinnare i framtiden. För att lyckas behövs en helhetstanke som tar hänsyn till handel, bostäder och infrastruktur. De platser som lyckas kommer att ha stor potential att attrahera både boende och besökare.

För att skapa en attraktiv stad krävs ett strategiskt arbete med att utveckla handeln i staden. Görs det på rätt sätt kommer det att leda till fler och klokare handelsetableringar. När Luleå kommun nu siktar på att växa med ytterligare 10 000 människor räcker det därför inte att enbart bygga fler bostäder. En framgångsfaktor är att Luleå har en strategisk plan för handelns framtida utveckling som är kopplad till kommunens översiktsplan. Fler kommuner kan hämta inspiration från Luleås arbete när de utvecklar framtidens stad.

• Varje kommun behöver en strategisk tanke för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag leder till rätt etableringar.

• Ökad professionalism hos både kommuner och tjänstemän. Kunskapen om hur handeln bidrar till den lokala ekonomin behöver öka.

• Kommunernas förvaltningar måste arbeta mot samma mål. Städers tillväxtmål och miljömål behöver kopplas samman för att en livskraftig handel ska kunna skapas.

• Flödet av både kunder och varor till butikerna är ett område som noga behöver beaktas när framtidens stad byggs. Citylogistiken behöver en särskild konsekvensanalys redan vid detaljplaneringen.

Det är när handeln och kommunen samarbetar som man skapar attraktiva städer. Det är när samarbetet utvecklas till en god symbios vi lyckas. Vi är varandras förutsättningar.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Niklas Nordström, kommunalråd (S) Luleå kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev