måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Fi: Värna HBTQ-personers rätt att vara sig själva!

Arbetsgivare borde ges ett ansvar att skapa ett klimat på sina arbetsplatser som välkomnar alla att våga vara sig själva. Vi menar också att offentliga arbetsgivare i stat, landsting och kommuner behöver gå före och visa vägen, skriver Annelie Nordström, Lotten Sunna, och Stina Svensson, från Feministiskt initiativ.

Publicerad: 28 juli 2018, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HBTQPsykisk ohälsaArbetsgivareArbeteSocialförsäkringarAnställningstrygghetPride

Mycket i vårt land har förbättrats när det gäller HBTQ-personers villkor de senaste decennierna. Men nu hårdnar klimatet igen. Krafter som räds olikheter växer sig starka och normen blir trängre. Men Feministiskt initiativ kommer alltid stå upp för att rätten att vara de vi är, fullt ut, varje dag och alla dygnets timmar. Det är inte förhandlingsbart.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Homo- och bisexuella personer uppger att de har ett sämre allmänt hälsotillstånd än heterosexuella. Mer än var tredje transperson har någon gång allvarligt övervägt att ta sitt liv.

Transpersoner har bristande tillgång till de vårdinsatser som de har rätt till och tvingas ofta välja bort föräldraskap för att få möjligheten att vara sig själva. Frånvaro från jobbet på grund av psykisk ohälsa påverkar inkomsten och i slutänden socialförsäkringarnas utfall.

I de flesta yrken utvecklas skickligheten när det går att kombinera sitt yrkeskunnande med sin egen person, sina känslor och sina erfarenheter. Det är inte alla förunnat att kunna göra det. Det kräver en öppenhet som inte alltid är möjlig. För många är det fortfarande ett stort steg att vara sig själv på sin arbetsplats.

För mycket står på spel, inte minst för alla som i dag är visstidsanställda, projektanställda och egenanställda. De som riskerar att förlora sin inkomst om de inte behagar den hand som föder dem, har inte i realiteten råd att vara sig själva fullt ut på jobbet. Det gör det inte bättre att hela socialförsäkringssystemet fortfarande i hög grad utgår från att kärnfamilj och heltidsanställning är normen.

Feministiskt initiativ vill skapa ett samhälle som uppvärderar och underlättar för en mångfald i levnadssätt, både kulturellt och strukturellt. Detta innebär bland annat att det ska vara möjligt att leva i ekonomisk trygghet som ensamstående förälder eller pensionär, att HBTQ-familjer inte diskrimineras och att fler än två personer kan erkännas som vårdnadshavare för ett barn.

Vi vill att föräldraförsäkringen reformeras och att individualiserad föräldraförsäkring införs. Det sociala föräldraskapet, de vuxna som faktiskt ger vardaglig omsorg om barnen, måste samtidigt uppvärderas. Föräldraförsäkringen ska därför ge andra personer än vårdnadshavare möjlighet att ha omsorg om barn. Utgångspunkten ska vara barnets behov av trygghet, stabila relationer, vård och omsorg.

Feministiskt initiativ menar att allas möjlighet att leva fullt ut också är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivare borde ges ett ansvar att skapa ett klimat på sina arbetsplatser som välkomnar alla att våga vara sig själva. Vi menar också att offentliga arbetsgivare i stat, landsting och kommuner behöver gå före och visa vägen. All offentligt finansierad verksamhet ska vara lika välkomnande för alla att ta del av och att vara anställd i.

I ett samhällsklimat där en del riksdagspartier vill begränsa snarare än bejaka våra olikheter blir normen allt trängre. Feministiskt initiativ har en vision om frihet på lika villkor. Alla dygnets timmar. Vår politik kring sexualitet och sexuella rättigheter handlar om alla människors självklara rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på det sätt de själva önskar, och att kunna leva i enlighet med det.

Kan vi få ett inkluderande liv och arbetsliv för alla, alltid, alla dygnets timmar?

Klart vi kan!

Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Stina Svensson, gruppledare Göteborg, Feministiskt initiativ

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev