Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Fem konkreta förslag för ett klimatsmart flyg”

Flygets klimatpåverkan minskar inte med ett enda gram av att debattera flygskatten om och om igen. Fores har i stället fem konkreta förslag för ett mer klimatsmart flyg.

Publicerad: 21 december 2018, 13:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi behöver bli bättre på att källsortera våra resor, men i vårt avlånga land är flyget ibland bästa lösningen.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

KlimatSkatterMiljöBudget 2019

REPLIK För att hejda klimatförändringarna måste flyget snabbt bli mycket grönare - och någon måste ta täten i omställningen. Därför är Transportföretagens och Svenskt Flygs inriktning viktig, såsom den uttrycks i debattartikeln ”Flygskatten var aldrig någon klimatskatt” i Dagens Samhälle den 18 december.

Men hur vi får ett klimatsmart flyg behöver konkretiseras. Och klimatpåverkan från flyget minskar inte med ett enda gram av att åter ta upp den gamla diskussionen om flygskattens brister, eller genom att berätta om ICAOs globala klimatmål för flyget.

Vi har fem förslag för hur flyget i Sverige kan bli en del av klimatlösningen:

Källsortera resandet. För bland annat sträckan Stockholm-Göteborg är tidsvinsten med att flyga minimal och klimatnyttan med att ta tåget mycket stor, åtminstone så länge flyget i allt väsentligt är fossildrivet. Den senaste tidens oerhörda intresse för tågresor till både svenska fjällen och Europas storstäder visar att vi är redo för riktlinjer som slår fast vilka flygresor som bäst ersätts med tåg - eller resfria möten.
Premiera grönt flyg. Swedavias och Svenskt Flygs ambitiösa och viktiga mål om fossilfritt inrikesflyg år 2030 förutsätter biobränslen, och redan i dag går det att göra aktiva, gröna val på flygmarknaden - men huvuddelen av ansvaret vilar på statsmakterna. En reduktionsplikt bör införas, innebärande att klimatpåverkan från flygbränslena måste minska år för år, vilket i sin tur ökar biobränsleandelen. Flygbolag som går bortom lagkraven bör premieras med lägre landningsavgifter, bättre avgångstider och annat som Sverige kan införa på egen hand. Längre fram väntar elflyget, som ska stå för Norges hela inrikesflyg 2040 - vi bör enas om ett liknande mål för att inte halka efter.
Stimulera flygbiobränsleproduktion. Flygbiobränslemarknaden domineras helt av amerikanska AltAir. En produktion i vårt närområde skulle minska oron för handelshinder, ge gröna jobb och få mycket stor klimatnytta om man till exempel använde skogens restavfall. Det är grunden för det projekt vi på Fores driver med Södra, KLM, Rise, Småland Airport och Luleå Tekniska Universitet, men där vi förstår att de kommersiella aktörerna behöver se en affär i andra ändan för att våga satsa på omställningen.
Hantera hela klimatpåverkan. Flygets klimatpåverkan består både av koldioxid från bränslet och vattenånga på hög höjd. Forskning kring hur höghöjdseffekten kan minimeras behövs, men redan i dag kan effekten undvikas på korta och medellånga sträckor genom turboproppflyg, som flyger för lågt för att den ska uppstå. Också ny motorteknik och i viss mån biobränslen kan minska höghöjdseffekten, och bör stimuleras.

Kompensera utsläppen. Vi behöver bli bättre på att källsortera våra resor, men i vårt avlånga land är flyget ibland bästa lösningen. Den som flyger, bör klimatkompensera - och förstås ta motsvarande ansvar för alla områden där vi har klimatpåverkan kvar. Här vill vi skicka en särskild passning till kommuner och landsting; sker kompensationen internt med projekt inom den egna organisationen måste man vara särskilt noga med att klimatnyttan motsvarar utsläppen och att det som finansieras inte hade skett i alla fall.

Diskussionen om flyget och klimatet är väldigt svartvit, och vi bedömer att flygbranschens historiska agerande har stor skuld i detta. Med den nya och mycket mer konstruktiva approach som Transportföretagen och Svenskt Flyg nu visar upp, öppnas också dörrarna för att få till ett hållbart, klimatsmart flyg som vi alla kan vara stolta över!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev