Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Fel signal höja skatten på biodiesel

Politiker har länge lyft fram vikten av att ställa om till förnybara drivmedel och signalerat att biodrivmedel ska spela en viktig roll. I somras kom ett förslag från finansdepartementet om att ta bort skattebefrielsen för vissa biodrivmedel. Det oroar oss, skriver två forskare vid Linköpings universitet.

Publicerad: 18 augusti 2014, 09:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

DrivmedelInnovation

Ett valår som detta kan konstateras att den politiska diskussionen huvudsakligen kretsar kring fördelningen av välfärden – inte det som gör den möjlig. Företagens utveckling och deras innovationsarbete, som utgör grunden för välfärden, blir ingen het politisk fråga.

Det finns en stor enighet om att staten och andra offentliga aktörer är nyckelspelare i innovationsprocesser. Det råder däremot inte konsensus kring hur eller hur mycket de offentliga aktörerna ska lägga sig i.

Sverige har under de senaste decennierna förlorat flera av de stora industriella dragloken av betydelse för den samlade innovationskraften. Detta gör att vi känner oro för innovationsklimatet i Sverige. Vi menar att staten behövs som den välvillige och kunnige trädgårdsmästaren som rycker upp något ogräs ibland och ser till att det finns vatten och näring. Men i huvudsak ska trädgårdsmästaren glädjas åt växternas egen kraft att växa. Många innovationer tar lång tid på sig att växa fram varför långsiktighet och tydlighet brukar vara honnörsord. Men Sverige saknar detta på innovationsområdet. Utvecklingen av biodrivmedelssektorn i Sverige är ett intressant exempel.

Politiska aktörer har länge haft en kraftfull retorik med innebörden att vi ska ställa om till förnybara drivmedel och signalerat att biodrivmedlen ska spela en viktig roll. Privata och kommunala bolag har agerat utifrån dessa signaler och investerat i anläggningar och kunskap för produktion av biodiesel, biogas och etanol. Offentliga aktörer till exempel länstrafikbolag köper dessa bränslen. Bollen är i rullning.

Under sommaren kom ett förslag från finansdepartementet om att tidigare skattebefrielse för vissa biodrivmedel ska upphöra. I förslaget ingår ökad skatt på biodiesel producerad av vegetabiliska oljor. Forskning vid Linköpings universitet visar att företag som producerar biodrivmedel och relaterade produkter är mycket dynamiska. Företagen diversifierar, nyttiggör restprodukter och utvecklar nya produkter och affärer. De få biodieselföretag som finns i Sverige i dag äger strategiskt viktig kunskap som kan visa sig värdefull för framtiden. De kämpar mot den rådande ordningen och är inte några överkompenserade bidragstagare.

Vi behöver vara ödmjuka inför att vi inte kan förutse framtidens innovationer och fortsätta vårda de investeringar företag och andra aktörer redan gjort som resulterat i värdefull kunskapsutveckling. De företag som satsat bör inte ha gjort det förgäves. Kanske är det dessa företag som kommer att bidra med de nya innovationer samhällsbygget ska vila på.

Statens roll är att ge tydliga och långsiktiga spelregler för de aktörer som är beredda att investera i något som leder till en önskad utveckling. Genom detta kan företag och deras innovationer frodas, vilket är en förutsättning för välfärdssamhällets fortbestånd. Om dessa spelregler är kortsiktiga eller ändras för ofta skapas i stället en osäkerhet. En förtroendekris mellan företag och stat är förödande för ett lands innovationsklimat och äventyrar långsiktigt välfärdssamhället.

Vi förstår att finansdepartementet vill värna sina intäkter men det får inte leda till att man motarbetar det som ska lägga grunden för framtidens välfärd. Låt skattebefrielsen för biodiesel vara kvar: för då blir det mera skatteintäkter i det längre perspektivet.

Mats Eklund, professor industriell miljöteknik, Linköpings universitet

Per Frankelius, docent Företagsekonomi, Linköpings universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

DrivmedelInnovation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev