söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Fel av Sverigeförhandlingen att ställa oss utanför

Vi politiker i Ulricehamn och Bollebygd anser att Sverigeförhandlingens ställningstagande att undanta våra orter som stationslägen visar på en kortsiktig och bristfällig analys vad gäller samhällsnyttan med investeringen. Därför skakade vi nyligen hand för stationer inom höghastighetssatsningen.

Publicerad: 14 juli 2016, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi kan inte förlika oss med att våra kommuner ställs utanför satsningen, skriver ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen i Ulricehamn och Bollebygd. Foto: Ulricehamns kommun.


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenKommunerHöghastighetståg

100-150 år. Så länge kan man förmoda att en satsning på nya stambanor i södra delen av Sverige påverkar landet. Valet av sträckningar och stationsorter är därmed inte något som kan bygga på annat än ordentliga analyser, gjorda utifrån lika gedigna underlag. Långsiktighet och noggranna nyttoberäkningar borde vara ledstjärnor i detta arbete.

Ändå upplever vi att Sverigeförhandlingen hanterat frågan kortsiktigt och grunt. Att uppfylla uppsatta tidsramar för förhandlingen tycks ha varit viktigare än ett genomarbetat förslag som ska hålla över tid. Vi menar att man i sin prioritering av ändpunktstrafiken och kortast möjliga restid häremellan helt tappat den samhällsekonomiska nyttan stationer för matartrafik och regionala snabbtåg skulle generera.

Vi uppfattar att Sverigeförhandlingen exempelvis missat eller bortsett ifrån följande:

Utifrån de trafikprognoser som Trafikverket tidigare tagit fram, skulle ett stationsläge i Ulricehamn år 2030 innebära 1 miljon av- och påstigande resenärer in i trafiksystemet. Det är fler resenärer än vad som exempelvis beräknas för Lund och ligger i paritet med Värnamo som kommit överens med Sverigeförhandlingen om en station för höghastighetståg.

Utöver miljömässiga hållbarhetsaspekter, tillkommer kraftiga tidsvinster och förstorade, sammanhängande arbetsmarknadsmarknadsområden. På delsträckan Borås–Jönköping har resandet ökat med över 20 procent under perioden 2011-2015. Med buss tar i dag en resa mellan Ulricehamn och Borås 41 minuter. För Jönköping gäller en timme och fem minuter. Med ett snabbt regionaltåg skulle tiden för samma sträckor vara 12 respektive 16 minuter och vi ser mer än halverade restider till och från Stockholm, Göteborg och Linköping.

Stråket Borås-Göteborg är landets tredje största pendlingsstråk med 10 miljoner resor varje år. En tågstation i Bollebygd skulle skapa en marknad för att bygga ett stort antal bostäder kring stationsområdet där även skolor, förskolor och näringsverksamhet kan växa fram. Området är redan i dag eftertraktat med kopplingar till stora arbetsmarknader i både Göteborg och Borås. Genom expansionen av Landvetter Airport City beräknas antalet arbetsplatser öka till cirka 10 000-12 000. Arbetskraften kommer att efterfråga bostäder med tillgänglig pendling. Med snabba regionaltåg skulle sträckan mellan Bollebygds station och Landvetter Airport City ta cirka 7 minuter.

Ulricehamn och Bollebygd är attraktiva kommuner för såväl boende som etableringar. Befolkningarna har ökat stadigt år efter år. Vi skruvar nu upp tillväxtprognosen ytterligare den kommande tioårsperioden och konstaterar att Ulricehamn med sin plats 93 hamnar på topp 100 i Dagens Samhälles granskning vad gäller behov av nybyggnation för att Boverkets behovsprognos om 705 000 nya bostäder 2025 ska kunna uppfyllas.

Bollebygd ligger inte långt efter på samma lista med sin plats 138 och så sent som förra veckan tecknade kommunen ett samverkansavtal för 800 nya bostäder i området. I underlagen till Sverigeförhandlingen estimerade vi tillsammans minst 2650 nya bostäder som direkt konsekvens av tågstationer.

Som invånarnas företrädare kan vi inte förlika oss med att våra kommuner ställs utanför satsningen på dessa lösa grunder. Därför skakar vi nu hand oss emellan och samåker på den fortsatta resan mot stationslägen också i våra orter.

Mattias Josefsson, (S), kommunstyrelsens ordförande Ulricehamns kommun

Peter Rosholm, kommunstyrelsens ordförande (S) Bollebygd

Roger Wilhelmsson, kommunstyrelsens vice ordförande (M) Ulricehamn

Christer Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M) Bollebygd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev