måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Fel att allmännyttan vräker flest barnfamiljer

Kommunerna tar inte ansvar för barnens bästa. Flest vräkningar där barn är inblandade sker i allmännyttan i Stockholmsregionen. Hyresgästföreningen uppmanar nu kommunerna att skriva in i ägardirektiven att bostadsbolagen ska gör allt för att förhindra att barn vräks.

Publicerad: 6 november 2015, 07:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att kommunerna har ett särskilt ansvar att se till barnens rättigheter är tydligt angivet i regeringsformen.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnperspektivetAllmännyttan

De allmännyttiga bostadsbolagen är inte längre dominerande i Stockholmsregionen, utan utgör i dag ungefär 16 procent av det totala bostadsbeståndet.

Trots detta ligger de allmännyttiga bostadsbolagen i topp de senaste tre åren vad gäller vräkningar av barnfamiljer.

Under det första halvåret 2015 har 30 vräkningar av barnfamiljer utförts, 20 av dessa skedde i allmännyttan. Förra året verkställdes totalt 52 vräkningar, 29 av dem i allmännyttiga bolag. För 2013 är siffrorna 53 verkställda vräkningar, 29 skedde i de kommunala bolagen.

Att kommunerna har ett särskilt ansvar att se till barnens rättigheter är tydligt angivet i regeringsformen. Trots detta ansvar är det förvånansvärt få kommuner som har tydliga skrivningar om hur de kommunala bostadsbolagen ska hantera ärenden där barnfamiljer riskerar att vräkas.

Hyresgästföreningen region Stockholm har granskat om länets kommuner anger i sina ägardirektiv till de allmännyttiga bostadsbolagen att de aktivt ska motverka vräkningar av barnfamiljer.

Granskningen visar att endast fyra av länets kommuner har barnperspektiv inskrivna i ägardirektiven. Botkyrka, Järfälla, Sigtuna och nyligen antog även Stockholms stad ägardirektiv som anger att de kommunala bostadsbolagen ska samarbeta med sociala myndigheter i syfte att minska avhysningar särskilt vad gäller barnfamiljer.

Av länets 26 kommuner har 21 kommuner egna bostadsbolag. Att endast fyra av dessa har särskilda skrivningar i ägardirektiven hur de ska undvika att barnfamiljer vräks är minst sagt anmärkningsvärt.

Inte minst med tanke på att Sverige var bland de första länderna att ratificera FN:s barnkonvention som säger att konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet även när det gäller bostäder.

I ett välfärdssamhälle med barnrättsperspektiv och där bostaden räknas som en social rättighet bör vräkning av barn inte äga rum. Därför bör Sverige omedelbart anta FN:s barnkonvention som lag och se till att barnrättsperspektivet genomsyrar samtliga lagar på det här området.

Det räcker uppenbarligen inte att socialtjänstlagen tydliggör att barnens bästa särskilt ska beaktas eller att riksdagen 2007 antog en nollvision för vräkningar av barnfamiljer.

Till dess kan kommunerna i Stockholms län göra det enda anständiga; att i sina ägardirektiv tydligt skriva in att bostadsbolagen ska göra allt de kan för att i samarbete med sociala myndigheter undvika att barnfamiljer vräks.

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Så här ser fördelningen ut i Stockholms län:

2013 (helår)

53 verkställda vräkningar där barn är berörda varav

29 Allmännytta

21 Privat hyresvärd

3 Bostadsrättsförening

2014 (helår)

52 verkställda vräkningar där barn är berörda varav

29 Allmännytta

17 Privat hyresvärd

6 Bostadsrättsförening

2015 (halvår)

30 verkställda vräkningar där barn är berörda varav

20 Allmännytta

7 Privat hyresvärd

3 Bostadsrättsförening

KÄLLA: Kronofogdemyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev