Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Färre upphandlingar hamnar i domstol

Publicerad: 29 augusti 2018, 08:15

Grafik: Johan Hallnäs/TT

Förra året kom nästan 3 300 ansökningar om överprövning av upphandlingar till förvaltningsrätterna. En kraftig minskning sedan 2016, som var ett extremt år.


Sverige har fler överprövningsmål än andra EU-länder och sett på längre sikt har de ökat ordentligt. Både den förra och nuvarande regeringen vill få ner antalet och två olika utredningar har gett förslag till hur det kan åstadkommas.

Trenden de senaste åren har dock varit att antalet ansökningar om överprövning legat på en tämligen stabil nivå kring 3 000.

Men 2016 sticker ut, då nästan 4 200 ärenden kom in till förvaltningsrätterna. 2017 sjönk siffran till cirka 3 300, en minskning med 22 procent.

Samtidigt ökade ärendena något hos kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen under förra året.

Om inget extremt händer i slutet av 2018 tycks överprövningsmålen minska något. Under perioden januari–juli inkom 1 700 ansökningar till förvaltningsrätterna.

Antalet överprövningsmål ska inte förväxlas med antalet upphandlingar som överprövas. De senare är betydligt färre eftersom flera målnummer kan gälla en och samma upphandling.

– Både antalet och andelen upphandlingar som överprövas har minskat något de senaste åren, säger Johanna Elmstedt, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Enligt statistik från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten överprövades 1 595 upphandlingar 2012, vilket var 8 procent av det totala antalet upphandlingar. 2016 var siffrorna 1 353 upphandlingar och 7,4 procent.

Vad var det som hände 2016? Att antalet ansökningar om överprövningar sköt i höjden har två specifika orsaker. Den ena var att Förvaltningsrätten i Malmö fick in ett exceptionellt stort antal mål. Bland annat gjorde 45 kommuner i Sydsverige två gemensamma upphandlingar om familjehem och hvb-hem. De överklagades av två respektive fyra leverantörer.

­– Att det blir så många mål beror på att det blir ett mål för varje kommun och för varje leverantör, säger Kerstin Hardgren, chefsrådman på Förvaltningsrätten i Malmö.

– Båda upphandlingarna var en konsekvens av det starkt ökade behovet av platser och insatser som följde på det stora migrationsinflödet hösten 2015.

Den andra orsaken var Migrationsverkets upphandlingar av tillfälliga asylboenden. Behoven av boende ökade kraftigt och många upphandlingar överprövades.

Regeringen vill som sagt minska överprövningarna. Precis före sommaren lade Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler sitt slutbetänkande. Där föreslås att en ansökningsavgift på 7 500 kronor och regler om processkostnadsansvar ska införas. Men utredningen uppmanar också till mer dialog mellan leverantörer och upphandlare.

– Leverantörer kan och bör vara aktiva under hela upphandlingsprocessen och påpeka felaktigheter. På så vis uppmärksammas upphandlande myndigheter om fel och kan rätta till dessa, säger Anna Ulfsdotter Forssell, advokat på Delphi som ledde utredningen.

Upphandlande myndigheter kan bidra till en ökad förståelse för varför någon förlorar en upphandling och därmed kanske undvika överprövning.

Utredningen pekade på en rad faktorer som kan ligga bakom det höga antalet överprövningsmål i Sverige.

■ Frånvaron av ansökningsavgifter och processkostnadsansvar har säkert bidragit.
■ Sverige är i dag ett land där en betydande del av det offentligas verksamhet utförs av privata företag.
■ Den svenska offentlighetsprincipen gör det lättare för leverantörer att hitta fel i upphandlingar.

Dessutom skiljer sig affärskulturerna åt mellan länderna.

– I Sverige är det inget konstigt i dag att använda sig av rätten att ansöka om överprövning. Men när jag hade mitt första överprövningsmål för ett tjugotal år sedan var företagen oroliga över vad en överprövning kan få för konsekvenser. De frågorna kan jag fortfarande få från utländska leverantörer, säger Anna Ulfsdotter Forssell.

Hans Perkiö

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev