Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Energipolitiken lägger grunden för välfärden

I dag torsdag samlas Energikommissionen för att staka ut vägen för ett framtida hållbart energisystem. För Energiföretagen Sveriges medlemmar är det viktigt att kunna leverera energi till alla kunder, dygnet runt – året om, både nu och i framtiden. Att dessutom kunna göra det till konkurrenskraftiga priser och med låg påverkan på miljö och klimat kräver en politisk tydlighet om inriktningen på energi- och miljöpolitiken.

Publicerad: 28 april 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Energiföretagen Sverige och våra medlemmar vill vara med och utveckla ett Sverige som står starkt, med hållbar energi för framtiden.


Ämnen i artikeln:

EnergipolitikFjärrvärmeKlimatElproduktion

Det är lovande att partierna i Energikommissionen visar vilja att söka enighet för att hitta hållbara lösningar. Ett exempel är regeringspartiernas besked om att de är beredda att ansluta sig till allianspartiernas energiöverenskommelse. Från energibranschens sida ser vi att den framtida elförsörjningen behöver flera ben att stå på – och vill betona vikten av att se till hela energisystemet, där bland annat el-, värme- och kylförsörjning samspelar.

Villkoren för energimarknaden har förändrats i snabb takt under senare år, för att möta en samhällsförändring i form av ökad globalisering, flytt från landsbygd till stad och hela samhällets digitalisering. Därtill finns en uttalad vilja från världens länder att minska klimatpåverkan.

I allt detta har Sverige hittills kunnat gå före med en stark energiproduktion, med mycket låga utsläpp. Sverige har ett energisystem i världsklass och vi är övertygade om att alla samhällets aktörer förväntar sig att energibranschen - även framöver och oavsett förändringar i omvärlden – ska fortsätta att bidra till Sveriges konkurrenskraft genom att leverera hållbar energi; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Där vill vi vara med och ta ansvar.

För att kunna fortsätta vara en stark aktör i samhällsbygget måste även den svenska energibranschen söka förnyelse och komma med konstruktiva lösningar. Detta är också grunden till att medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme den 6 april bildade en ny, gemensam förening med hela energisystemet som utgångspunkt: Energiföretagen Sverige. Tillsammans, med ett helhetsperspektiv på energisystemet, kan vi stå bättre rustade för att möta de närmaste årens snabba och omvälvande förändringar på energimarknaden.

Energiföretagen Sverige är en ny branschorganisation med stora öron, som vill lyssna på kunder, viktiga samhällsaktörer och våra politiker, för att sedan bidra med konstruktiva lösningar. Det betyder inte att vi alltid kommer att hålla med om allt vad våra folkvalda och lagstiftare föreslår. Men det betyder att vi vill arbeta tillsammans, med varandra och andra, för vi är övertygade om att det är så vi når det bästa resultatet.

Att utveckla ett hållbart energisystem kräver helhetssyn. Väldigt lite av det vi gör i dag skulle vara möjligt utan energi. Det är grunden för vår välfärd.

Eftersom energisystemet är så integrerat är det också komplext. För att klara såväl klimatfrågan, som kraven på en stabil samhällsutveckling och stärkt konkurrenskraft är den svenska modellen, med en balans mellan olika delar och kraftslag, viktig. Det framtida energisystemet kommer sannolikt att vara än mer komplext, med fler aktörer, digital teknik och där gränser mellan producent och användare allt mer har suddats ut. Då behöver vi se på energisystemet som en helhet.

Vår förhoppning är att samsyn, helhetsperspektiv och långsiktighet också blir viktiga ledord nu när Energikommissionen samlas för att peka ut riktningen framåt. Vi säger inte att det är lätt, för långsiktig samverkan kräver en stor portion kunskap, mod och en vilja till kompromisser. Vi sätter stor tilltro till alla partiers vilja att nå resultat. Nu är det dags att ta fram de skarpa förslagen.

Energiföretagen Sverige och våra medlemmar är beredda att bidra. Vi vill vara med och utveckla ett Sverige som står starkt, med hållbar energi för framtiden!

Fotnot: Energiföretagen Sverige är en ny branschförening som samlar energi-Sverige, med nästan 400 medlemsföretag. Energiföretagen Sverige har bildats av medlemmarna i tidigare Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.

Monica Karlsson, ordförande Energiföretagen Sverige

Anders Östlund, vice ordförande Energiföretagen Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev