tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Enas över blocken om välfärdens finansiering”

Vi vill att regeringen och Alliansen enas om en långsiktig miniminivå för statsbidragen till den kommunala välfärden. Ni är ju nästan överens – så ge oss förutsättningar att planera och kom med ett gemensamt besked, skriver Örebros och Västerås toppolitiker från S, KD och C.

Publicerad: 20 september 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattörerna: ”Med dagens sifferbingo riskerar planeringen att bli defensiv och mer kortsiktig.”

Foto: Jonas Ekströmer, TT


Ämnen i artikeln:

VälfärdKommunerBudget 2018

Ett gemensamt besked skulle innebära bättre utbildning och äldreomsorg för våra barn och äldre. Sveriges ekonomi är stark och tillväxten är hög. Det skapar goda förutsättningar att långsiktigt bygga landet. Samtidigt har vi en situation där befolkningstillväxten är hög och där volymökningarna i skolan och äldreomsorgen är rekordhöga. Det medför ökade kostnader för kommunernas välfärd.

Flertalet av landets tillväxtkommuner har rekordhöga skatteintäkter, men dessa täcker ändå inte de ökade kostnaderna. Behovet av personal ökar i takt med att antalet nya förskolor, skolor och äldreboenden växer. Många av de kommunala fastigheterna som byggdes under 60- och 70-talet är i stora behov av renovering. Prognoser gjorda av såväl Sveriges Kommuner och Landsting som andra aktörer anlitade av kommunsektorn visar på stora behov av höjda skatter eller sänkta kostnader för att klara välfärdens utbyggnad.

Genom att förändra organisationen och arbetssätten kan vi effektivisera välfärden, men det räcker inte. För att undvika kommunala skattehöjningar eller en situation där vi tvingas sänka ambitionerna bör den nationella tillväxten och de statliga överskotten användas för välfärdens bästa. Det håller de flesta politiska partier med om.

Nu är det hög tid att över blockgränsen komma överens om hur välfärdens finansiering ska lösas. Vi som gör jobbet på lokal nivå, vi som har till uppgift att vända på varje skattekrona för att leverera välfärd till våra medborgare, efterlyser därför långsiktighet – det är dags att komma överens om hur vi gemensamt löser välfärdens finansiering.

Vår bild är att retoriken från regeringen och Alliansen i frågan om välfärdens finansiering liknar varandra. Det finns en gemensam insikt om behoven och en vilja att skjuta till medel under den kommande mandatperioden.

20 miljarder har nämnts som en miniminivå från både regeringens och Alliansens företrädare. Det är en bra början. En långsiktig planering för en god välfärd på kommunal nivå förutsätter dock långsiktighet gällande statsbidragen. Med dagens sifferbingo riskerar planeringen att bli defensiv och mer kortsiktig. Det menar vi är en svaghet.

Vi kan ta vårt ansvar på ett bättre sätt om regeringen och Alliansen kan ge ett samlat besked om en miniminivå för statsbidragen riktade till den kommunala välfärdens utveckling. Det handlar inte om att göra det enklare för kommunpolitiker, det handlar om att göra det bättre för landets invånare.

Många av landets växande kommuner styrs framgångsrikt av blocköverskridande lösningar. Vi är inte överens om allt, men vi har brutit blockgränserna för att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för att ta våra kommuner framåt.

Fler skolor och äldreboenden ska byggas. Verksamheten ska hålla god kvalitet och vara klimatsmart. Det vill vi alla, oavsett politisk färg. Ett gemensamt besked från regeringen och partierna i Alliansen skulle ge bättre förutsättningar för en strukturerad och hållbar utbyggnad. Det kommer det svenska folket att vara tacksamt för.

Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Örebro

Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) Örebro

Per-Åke Sörman, kommunalråd (C) Örebro

Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerås

Amanda Agestav, kommunalråd (KD) Västerås

Lars Kallsäby, kommunalråd (C) Västerås

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev