Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Egen valdag gör kommunens roll tydlig”

Den gemensamma valdagen gör att viktiga kommunala frågor riskerar att hamna i skuggan av rikspolitiken, trots att de flesta beslut som påverkar vår vardag tas lokalt. Genom att införa skilda valdagar skulle de olika rollerna bli tydligare vilket även riksdagspartierna skulle tjäna på, skriver LPN:s styrelse.

Publicerad: 14 november 2016, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sverige införde 1970 gemensam valdag för riksdags- kommun- och landstingsvalen.


Ämnen i artikeln:

KommunvalRiksdagsvalRegionval

Lokala partiers nätverk (LPN) beslutade vid stämman i mars att nätverket ska driva frågan om skilda valdagar.

Att genomföra ett val kostar i både tid, pengar och energi, vilket kan göra att vissa tvekar till att återinföra det gamla systemet. Vi i LPN är väl medvetna om det, men vi vet också att riksdagsvalet och dess frågor alltid dominerar i en valrörelse. Den så kallade medieskuggan är uppenbar i dessa sammanhang. Det här påverkar inte bara de lokala partierna utan även riksdagspartierna som ute i kommunerna ska göra sin röst hörd men inte lyckas få fram sina budskap alla gånger. För de senare så påverkar dessutom politiken på riksplanet hur utgången blir eftersom bra eller dåliga siffror spiller över och det kan slår hårt. Med andra ord så har vi alla att vinna på att återinföra skilda valdagar.

Det handlar givetvis först och främst om att lyfta fram den lokala politiken och inte att öka på mandaten, då det är ute i kommunerna som den största delen av vardagen sker. Det är där som de flesta besluten tas som påverkar vår vardag. Närdemokrati och beslut nära invånarna är A och O för oss, och en egen valdag skulle alltså tydliggöra kommunernas roll på ett mycket bättre sätt. Många väljare har svårt att veta vilka frågor som behandlas på vilket plan och det skulle därför bli mycket tydligare om vårt förslag får gehör.

Vi ser således det här som en viktig reform för demokratin. Vi hoppas även att skilda valdagar kan öka valdeltagandet. Det är dessutom många invånare som får rösta endast i kommunalvalet. Med bättre fokus på de lokala frågorna så skulle säkerligen fler gå och rösta då det blir tydligare vad de röstar om.

Skilda valdagar vore inget nytt eller unikt för Sverige och man har i många länder val vid olika tidpunkter. Hos oss var det först 1970 som den gemensamma valdagen infördes. I dag så har vi tre val vid samma tillfälle i våra 290 kommuner, vilka är val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag. Vi anser alltså att riksdagsvalet bör hållas för sig och kommunfullmäktigevalen vid annat tillfälle. Vi vet att det här inte endast är en önskan från de lokala partierna då det händer att motioner både i riksdag och i kommunfullmäktige läggs av andra partier just för att lyfta fram den lokala politiken.

LPN är ett nätverk för lokala partier i landet och vi har visserligen olika frågor som vi driver och ibland olika ideologi, men det som förenar oss är att vi tycker att politik och inflytande från våra invånare är viktigt. Det är vi invånare tillsammans som är samhället och vi vill värna det och få fler intresserade och engagerade. Det tjänar vi alla på och skilda valdagar är en del av detta. Vi har som nätverk även svarat på Demokratiutredningens remiss där vi framhåller vikten av ovanstående.

Katharina Wallenborg, ordförande LPN

Benny Engberg, vice ordförande LPN (Bollnäspartiet)

Per Ranch, styrelseledamot LPN (Sorundanet)

Kjell Sjöberg, sekreterare LPN (Tullingepartiet)

Åke Hultqvist, kassör LPN (Åhuspartiet)

Christina Ståldal, styrelseledamot LPN (Nackalistan)

Kenneth Gunnar, styrelseledamot LPN (KnivstaNu)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev