onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

E-handeln ställer nya krav på citylogistiken

När allt fler köper sina varor på nätet ökar kraven på att leveranserna i staden fungerar. Kommunerna måste ta hänsyn till citylogistiken för att bygga en hållbar stad, skriver Svensk Handel och Transportgruppen tillsammans.

Publicerad: 10 december 2014, 09:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunerna kan stärka sin tillväxt genom att satsa på citylogistiken.


Ämnen i artikeln:

SamhällsplaneringTransporterHandel

Urbaniseringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Det i kombination med de ändrade konsumtionsmönster som följer med e-handeln ställer krav på ändrade transportupplägg. För många kommuner innebär detta en jätteutmaning.

Fler konsumenter väljer att låta den egna bilen stå och i stället köpa varorna på nätet. Det är ett effektivt sätt att lösa den urbana människans transport- och leveransbehov, något som bör främjas. När allt fler åker kollektivt och cyklar väljer de att hämta sina paket på en utlämningsstation nära hemmet, eller rent av få dem hemkörda.

Många kommuner välkomnar ökat cyklande och kollektivresande men glömmer att det samtidigt ställer högre krav på logistiken i city. För många företag är det svårt att leverera de varor våra städer behöver varje dygn. Dålig framkomlighet, upptagna lastplatser och fordonsbegränsningar hindrar en effektiv logistik i tätorterna.

För att handeln ska ske smidigt i våra stadskärnor krävs en framsynt stadsplanering som låter handeln vara motorn som driver staden framåt. Det kräver att politiker och tjänstemän med ansvar för samhällsplaneringen vågar prioritera tillgängligheten. En rejäl satsning på citylogistik är ett verktyg som stärker kommunens konkurrenskraft. Att låta varorna komma till kunderna är en miljövänlig strategi.

Kommuner har allt att vinna på att bejaka utvecklingen och förenkla för de som kör ut varor till handel och privatpersoner. Det här är en fråga många kommuner inte uppmärksammat tillräckligt och som måste in i den praktiska utformningen av våra städer.

Svensk Handel och Transportgruppen har därför arbetat fram flera förslag för hur en tätort kan få en fungerande leveranstrafik som är bra för både stadslivet, miljön och medborgarna. Vi vill presentera några konkreta förslag att tänka på vid stadsplanering som tillgodoser de krav som de nya konsumentmönstren kommer att ställa på kommunerna i framtiden.

1. Konsekvensanalyser. Genom att i ett tidigt stadium ta hänsyn till behoven av godstransporter till följd av en ökad befolkning blir det enklare att se till att varuleveranserna fungerar smidigt under lång tid framöver.

2. Off-peakleveranser. Låt varudistributören leverera när vägnätet används som minst. Det finns inte någon som vill väcka medborgarna nattetid. Därför kommer det att ske med tysta och miljövänliga fordon.

3. Gångfartsområden. På gågator får leveransfordon köra i maklig takt, samt stanna och lasta av varor direkt utanför butiker.

I Sverige är vi 9,5 miljoner människor som handlar mat, varor eller tjänster varje dag. För att handeln ska ske smidigt i våra stadskärnor krävs det en framsynt stadsplanering. Det kräver att politiker och tjänstemän vågar prioritera tillgängligheten. En rejäl satsning på citylogistik är ett verktyg för att stärka kommunens konkurrenskraft.

Yvonne Ingman, vice vd, Svensk Handel

Maria Nygren, vice vd TransportGruppen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev