Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Dra nytta av vår kunskap Sven-Erik Bucht

I två år har samlat erfarenheter och kunskaper genom vårt Innovationscenter för landsbygden. Låt oss bidra till regeringens ambition att stödja landsbygdens entreprenörer och företagare, manar fyra kommunalråd från sydöstra Skåne.

Publicerad: 5 maj 2018, 05:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunalråden Magnus Weberg (M), Kent Mårtensson (S), Leif Sandberg (C) och Karl-Erik Olsson (S) uppmanar regeringen att placera sitt


Ämnen i artikeln:

InnovationLandsbygdRegeringen

Regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill skapa ett Kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Förslaget presenterades av landsbygdsministern, tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S) i samband med att regeringen la fram propositionen ”Ny kurs för landsbygden – för ett Sverige som håller ihop”.

Det är ett mycket välkommet initiativ utifrån behovet av entreprenörsstöd på landsbygden. För bred tillväxt i hela Sverige behövs det insatser för att brygga över både geografiska och mentala avstånd och det behövs insatser för att göra innovationsstödssystemet tillgängligt för alla. Det blir också viktigt att ta vara på redan etablerade satsningar och erfarenheter varför vi uppmuntrar till etablering av kunskapscentrum i sydöstra Skåne.

Redan för två år sedan beslutade Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner att tillsammans inrätta ett Innovationscenter för landsbygden, det första i sitt slag med syfte att stimulera och stödja företag och entreprenörer på landsbygden.

Efter dessa två år finns mycket samlad kunskap och erfarenhet kring möjligheter och utmaningar för entreprenörer och företagare i landsbygdsmiljö. En av de viktigaste slutsatserna är att det finns ett mentalt avstånd mellan dessa företagare och det stöd, den finansiering och den rådgivning som erbjuds i det ordinarie innovationssystemet, placerat i och kring städerna. Detta mentala avstånd är betydligt större än det geografiska avståndet räknat i mil och kilometer. Kort sagt innebär detta att landsbygdens innovativa företag inte tar del av det stödsystem som finns för att stimulera utvecklingen och driva ett företag framåt.

Idag är förutsättningarna inte lika för en entreprenör som är verksam i en storstadsregion, jämfört med en entreprenör som är verksam på landsbygden i till exempel sydöstra Skåne, Västernorrlands inland, eller i Bohusläns skärgård.

Genom Innovationscenter för landsbygden finns det redan idag kompetens och erfarenhet kring utveckling och företagande på landsbygden som kan komma Kunskapscentrum för landsbygd till nytta. Här finns relevanta erfarenheter, kompetenser och upparbetade kontakter till akademin som exempelvis Lunds och Malmös universitet, till myndigheter och till Region Skåne samt till andra tongivande aktörer och organisationer i innovationssystemet, allt från exempelvis nationella aktörer som Connect, Almi, IUC till lokala utvecklingsaktörer och innovations- och tillväxtskapande initiativ.

Med detta relations- och erfarenhetskapital i kombination med vår landsbygdsplacering, närheten till flera olika universitet och andra stödjande aktörer, ser vi att vi kan vara en intressant och relevant aktör för att skapa ännu mer innovationskraft och tillväxt för hela Sveriges landsbygd.

Tillgång till goda kommunikationer, närheten till Sturups och Kastrups flygplatser och väl utbyggd kollektivtrafik som knyter ihop berörda kommuner med övriga regionen är ytterligare positiva faktorer som kommer att bidra till goda möjligheter att skapa ett modernt och innovativt kunskapscentrum här i sydöstra Skåne.

Vår modell och vårt arbetssätt har rönt stort intresse, både regionalt i Skåne och från andra kommuner och aktörer runt om i Sverige och vi vill gärna fortsätta att dela med oss och inspirera andra till utveckling.

Med detta som bakgrund uppmanar vi nu regeringen och ansvarigt statsråd, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att inleda en dialog med oss för att se vilka möjligheter det finns att förlägga ett Kunskapscentrum för landsbygdsutveckling i sydöstra Skåne. Genom att göra det skapas de bästa förutsättningar för en fortsatt utveckling av företagande och entreprenörskap på den svenska landsbygden – oavsett om det gäller södra, norra, västra eller östra Sverige.

Magnus Weberg, kommunalråd (M) Sjöbo kommun

Kent Mårtensson, kommunalråd (S) Ystad kommun

Leif Sandberg, kommunalråd (C) Tomelilla kommun

Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) Simrishamns kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev