söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Digitala guider gör naturen tillgänglig”

Ett av de viktigaste friluftspolitiska målen är att naturen ska vara tillgänglig för alla. För att nå dit krävs en heltäckande guide för såväl mobilen som webben – men en sådan tjänst finns inte. Naturvårdsverket tolkar sitt uppdrag som att verket inte ska ta fram sådana tjänster, utan hänvisar till kommersiella aktörer, vilket är en vansklig väg framåt utan samverkan.

Publicerad: 12 maj 2017, 06:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Naturen ska vara tillgänglig för alla - i mobilen, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

TurismKommuner

Problemet är att företagen inte kommer någon vart om myndigheterna inte samverkar med innehåll och finansiering. Men på den punkten avvaktar både länsstyrelser och kommuner.

Redan 2012 var det övergripande målet för friluftspolitiken att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Ett av de tio friluftspolitiska målen, kanske det viktigaste, är att naturen ska vara tillgänglig för alla. Enligt Regeringens skrivelse 2012 “Mål för friluftspolitiken” menar regeringen att “Staten har ett ansvar att skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och att försäkra tillgång och förbättra tillgänglighet till naturen”, där man med “tillgänglighet” menar såväl den fysiska som informativa och kunskapsbaserade tillgängligheten.

I utvärderingen av målet cirka fyra år senare hade inte mycket hänt i frågan. Men utvecklingen av målet bedömdes ändå vara positiv, bland annat med hänvisning till att allt fler kommuner tagit fram olika typer av informationsmaterial som kartor, broschyrer och information på webbplatsen(!). På felaktiga grunder, kan man tycka, då 81 procent av Sveriges befolkning har en smart mobil, och har ett starkt behov av att bli informerade den vägen.

Strax därefter fick Naturvårdsverket, i regleringsbrevet för 2016, i uppdrag att “...utveckla förutsättningarna för användarvänlig information för olika digitala plattformar om naturområden, särskilt skyddade områden, för att allmänhetens tillgänglighet ska öka samt främja friluftsliv och turism.”

Centrum för naturvägledning (CNV) fick i uppdrag att göra en omvärldsanalys över hur digital teknik kan användas för att tillgängliggöra natur och friluftsliv. Och släppte slutrapporten “Digital teknik för naturinformation och naturvägledning” tidigare i år, som nu ligger till grund för Naturvårdverkets slutrapport till regeringen.

Kontentan är att Naturvårdsverket går på CNVs linje när det gäller att framhålla vikten av att använda digital teknik för att informera, inspirera och förmedla kunskap om Sveriges natur och friluftsliv. Och skriver i rapporten att digital information om naturområden är “avgörande för att besökare ska hitta, och hitta till, attraktiva områden och vandringsleder”, men tolkar uppdraget som att verket själv endast “ska utveckla förutsättningar för digital information, och inte ta fram ny digital information för naturområden, eller ansvara för paketering eller presentation för slutanvändaren”.

Ansvaret för det sistnämnda överlåter Naturvårdsverket till kommersiella aktörer, vilket är strategiskt riktigt då företag generellt sett har betydligt mer kunskap, kompetens och entreprenöriell innovativ kraft på området än myndigheter, men också vanskligt då de flesta länsstyrelser och kommuner är avigt inställda till samverkan med företag, inte minst vad gäller innehåll och finansiering.

Så där står vi nu, med 4 500 fantastiska naturreservat, tusentals mil vandringsled, tiotusentals platser av friluftsintresse i Sverige, men fortfarande utan varken samverkan eller guide.

Kristofer Björkman, it-entreprenör & friluftsentusiast, grundare av Outdoormap/Naturkartan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TurismKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev