Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Det förebyggande arbetet mot dödsbränder fallerar

I preliminär statistik för 2017 kan man läsa att 113 personer omkommit vid brand under året. Det är den högsta siffran sedan 2010 och den borde mana till eftertanke vad gäller det förebyggande arbetet från såväl kommuner som räddningstjänst, skriver Per Widlundh, brandingenjör och utredningsexpert.

Publicerad: 12 januari 2018, 11:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I Norge och Englad omkommer cirka 5 personer per miljon invånare. Sverige ligger på cirka 11 omkomna per miljon invånare.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

TrygghetRäddningstjänstenKommunerÄldre

Av de som omkommit i bränder är äldre överrepresenterade. Inte för att det brinner oftare hos dem utan för att konsekvenserna blir allvarligare. Att göra boendemiljön säkrare för äldre som bor kvar hemma är ett ansvar för kommunen. Men faktum kvarstår, dödsbränderna ökar. Inte bara bland de äldre.

■ Trots att exempel i omvärlden visar att en halvering är möjlig.
■ Trots att kommunerna och räddningstjänsterna idag har kunskap om orsaker och metoder för att kunna förebygga både dödsbränder och bostadsbränder.
■ Trots att det utan ökade kostnader kan genomföras ett sådant förebyggande arbete.

Räddningstjänsten har sannolikt landets bästa kommunikationsresurs och dessutom skyldighet att genom rådgivning och information underlätta för alla att kunna förebygga bränder. Kombinationen av förtroende, kunskap och tid ger en unik möjlighet att nå människor med ett livsviktigt budskap.

Uthålligt arbete är nyckeln till framgång. Det visar exempel från Storbritannien och några räddningstjänster i Sverige. Om räddningspersonal i Sverige skulle göra ett hembesök var per vecka innebär det 200 000 besök per år. Kompletteras dessa besök med kampanjer, riktade besök tillsammans med biståndshandläggare, anpassning i boendet och utökad samverkan med andra så kan dödstalen och bostadsbränderna halveras också i Sverige. Men det sker inte!

Efter flera tragiska bränder 2009, bland annat i Rinkeby och Staffanstorp, påbörjades ett arbete för att minska dödsbränderna. Arbetet utmynnade 2010 i en nationell strategi med visionen ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand” och bland annat anges att antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 2020.

Strategin har under de gångna åren kompletterats med metodutveckling, forskningsprojekt, kampanjmaterial, handböcker och manualer. Kunskapen om orsaker och metoder är idag fullt tillräcklig för att kunna förebygga både dödsbränder och bostadsbränder på ett effektivt sätt. Men om denna kunskap inte omsätts i handling så blir inte bränderna färre.

Tyvärr har inte de goda intentionerna i strategin gett önskat resultat. Dödsbränderna och bostadsbränderna ligger kvar på samma nivå. Antalet omkomna i bränder sedan 2010 uppgår till 839 och så många som 7000 kan ha skadats svårt. Det är inte sannolikt att dödsbränderna minskar med en tredjedel till 2020.

Samtidigt visar aktuella siffror att 25 personer omkom i brand i Norge i 2017 och 261 personer i England. Det innebär ett värde om ca 5 omkomna/miljon invånare i dessa länder. Att jämföra med Sverige som ligger på ca 11 omkomna/miljon invånare.

Det förebyggande arbetet är avgörande. I England har man sedan 1990-talet arbetat målmedvetet med hembesök och brandskyddsinformation. Hembesöken har sedan kompletterats med riktade insatser mot särskilt utsatta och samarbete med kommunernas sociala verksamheter. I Sverige har detta uppmärksammats och ett genomtänkt program som bygger på en vedertagen preventionsmodell har utvecklats. Modellen bygger på:

■ uppsökande verksamhet med hembesök och informationsarbete på bredden,
■ punktinsatser med särskilda hembesök för särskilt riskutsatta grupper,
■ ett individanpassat brandskydd för de med särskilda behov.

Tyvärr är kunskapen hos allmänheten om möjligheten att få denna information begränsad. Liksom att räddningstjänsten är skyldig att lämna sådan information. Bilden av räddningstjänstens uppdrag präglas snarare av räddningsinsatser, bränder och trafikolyckor, men det är bara den ena sidan av uppdraget. Det är inte bättre räddningsinsatser som kommer att rädda fler liv, utan kraftfulla förebyggande åtgärder.

Så, kunskapen, resurserna och metoderna finns – men resultaten uteblir. För att alltför många kommuner och räddningstjänster förebygger alldeles för lite.

Per Widlundh, brandingenjör, fd räddningschef i Räddningstjänsten Syd,  expert i utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst, Dir. 2017:15”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev