Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

De svåra energifrågorna brådskar

Den svenska energipolitikens utformning är av stor betydelse för industrins konkurrenskraft och för jobben, men också för energibranschens möjlighet att verka, planera och investera. Därför behövs en bred överenskommelse inom detta område.

Publicerad: 2 juli 2015, 11:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EnergipolitikElproduktionVindkraftKärnkraft

Svensk Energi och stora delar av den svenska elbranschen är mycket positiva till regeringens Energikommission som ska kartlägga utmaningar och möjligheter i Sveriges elförsörjning efter 2025. Vi välkomnar också att målet är en överenskommelse  som är tillräckligt bred för att stå sig över tid och en skiftande majoritet i riksdagen.

Den senaste tidens utveckling på elmarknaden har dock gjort att frågan om elförsörjningen har blivit allt mer akut. Vi ser flera stora frågetecken som måste lösas tidigare än 2025.

Vattenfall har under våren aviserat planer på att stänga två reaktorer i Ringhals under 2018-2020. Stora delar av dagens befintliga vindkraft behöver också ersättas eller kommer läggas ner om ett tiotal år till följd av att verken nått slutet av sin ekonomiska eller tekniska livslängd.

Samtidigt har vi en situation med mycket låga priser där vi just nu inte ser någon ljusning vad gäller elproducenternas möjligheter till rimlig lönsamhet. Statkraft meddelade till exempel i början av juni att de lägger ner alla vindkraftprojekt i Norden just med hänsyn till elpriserna. Ytterligare uteblivna investeringar är att vänta, eller att anläggningar stängs i förväg, om inte elpriserna kommer upp på högre nivåer än idag. Detta kan i första hand innebära att vi får problem med energiförsörjningen i de södra delarna av landet om kapaciteten inte räcker till.

Det brådskar att diskutera dels hur vi ska ersätta den kraftproduktion som snart tas ur bruk och dels hur vi kan underlätta investeringar. För faktum är att även om vi för tillfället producerar mer el än vi använder i Sverige så kan den bilden snabbt skifta och vi måste räkna med sammantaget 10-15 år av tillståndshantering och byggtid för att få till ny elproduktion.

Vad är det då för ny elproduktion vi behöver? Tveklöst är det så att vi i dag med drygt 40 procent vardera av vattenkraft och kärnkraft har ett elsystem som producerar el exakt när vi behöver den, oavsett när på dygnet eller när på året. Med vind och sol är det istället vädret som bestämmer när vi ska få el och då behövs annan elproduktion som kan reglera och balansera elsystemet. Med mer vind och sol kommer befintlig vattenkraft att få en ännu viktigare roll som reglerkraft och som extra batteri kalla vinterdagar. Sannolikt kommer den dock inte räcka till för att reglera balansen eller för att hantera effektsituationen och vi behöver fundera på vilka andra alternativ som finns.

Vi har också ett elnät som i dag är anpassat för en centraliserad elproduktion och som nu måste anpassas till flera mindre produktionsanläggningar, så små som solceller på ett villatak. En viktig del ligger därför i en utveckling och modernisering av elnäten.

Helt kritiskt för energisystemet är forskning och utveckling. Nya och kraftfulla lagringslösningar skulle kunna vara en nyckel för att kunna hantera allt mer icke styrbar elproduktion och fortfarande ha en stabil elförsörjning. Men det krävs pengar och resurser för att komma dithän.

Det är tydligt att det finns ett stort behov av att adressera frågan om effekt kontra energi. Eller med andra ord kraftslagens egenskaper och hur de kan komplettera varandra. Det finns också ett stort behov av att ta hjälp av forskare och innovatörer för att undersöka framtidens lösningar på dagens utmaningar. Smarta och kraftfulla lagringslösningar har till exempel potentialen att bli en riktig så kallad game changer. Svensk Energis grundinställning är övertygelsen att marknadslösningar är mest effektiva. Att alla aktörer och kraftslag ska stå på egna ben och möta samma villkor. Men självklart ser vi också behov av nya idéer. Och kanske måste vi alla våga tänka både obekväma och ovana tankar.

Vi har inte alla svaren, men vi vill lyfta frågan: är dagens styrmedel och marknadsdesign utformade för att hantera framtidens utmaningar? Sveriges elbransch står beredd att delta i den diskussionen för att bidra till lösningar!

Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev