Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”De rödgröna vill smyghöja tomträttshyran”

De rödgröna i Stockholms stadshus är på väg att chockhöja tomträttshyrorna för ca 5400 småhus och 3 900 flerbostadshus. För småhusen handlar det om höjningar på upp till 18 000 kr per år. Dessutom vill de att det i framtiden ska räcka med ett nämndbeslut för att genomföra ytterligare höjningar.

Publicerad: 27 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I november ska kommunfullmäktige i Stockholm ta beslut om det ska räcka med ett nämndbeslut för höja hyran för tomträtter.


Ämnen i artikeln:

StockholmKommuner

En höjning av tomträttshyrorna innebär att de rödgröna sviker sina vallöften. Inför valet 2014 ställde Villaägarnas Riksförbund frågor till de politiska partierna. Beskeden från de rödgröna var glasklara: det skulle inte bli någon ändring av tomträttshyrorna under mandatperioden. Nu sviker de sina löften.

Dessutom vill de rödgröna göra det lättare för Stockholms stad att höja hyrorna igen längre fram. Idag krävs beslut i kommunfullmäktige för att höja hyrorna, men i fortsättningen ska det enligt förslaget räcka med ett nämndbeslut.

Det tar viss tid att processa ett förslag från nämnden till fullmäktige. Det är bra. Om förslaget är kontroversiellt kan det granskas och debatteras. Förslaget till höjda tomträttshyror för småhus och flerbostadshus har kritiserats hårt av Villaägarna, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och Stockholmstidningarna har skrivit spaltmeter om det.

Ärendet är dessutom dåligt berett. Under remissomgången  upptäckte Villaägarna att tjänstemännen hade konsekvensberäknat förslaget med gamla taxeringsvärden och att det saknades en analys av hur förslaget slår när taxeringsvärdena stiger.

De bristerna har Villaägarna hanterat. Villaägarna har analyserat förslaget med hjälp av en prognos över taxeringsvärdena 2018. Höjningarna blir väsentligt större än vad som framgick av beslutsunderlaget. Dessutom får drygt 2 000 familjer – inte 160 stycken – sin hyra dubblerad eller höjd med 18 000 kr per år.

Häromdagen backade de rödgröna från ursprungsförslaget och låter höjningen slå igenom på fem istället för tre år. Det är ett myrsteg i rätt riktning och ett bevis på att just den demokratiska beslutsprocess som de rödgröna vill avskaffa behövs.

Det här med kritik och debatt kan förstås vara jobbigt.  Om det skulle räcka med ett nämndbeslut kan ändringen ske snabbt, innan opinionen hinner reagera. Det ger sämre demokrati och sämre kvalitet i besluten.

Förslaget att exploateringsnämnden ska få ”rätt att korrigera avgälderna när det bedöms påkallat med hänsyn till hur priserna på fastighetsmarknaden utvecklas” innebär att förutsägbarheten minskar och otryggheten ökar för Stockholms tomträttshavare.

Vad som är en lämplig hyresnivå och hur stora hyreshöjningar som är rimliga är både en politisk fråga och en fråga som har stor betydelse för enskilda småhusägares, bostadsrättshavares och hyresgästers privatekonomi. Därför är det en fråga som behöver genomlysas och debatteras. Den ska inte kunna smygas igenom. Allra helst borde den debatteras i en valrörelse så att väljarna vet var partierna står när de röstar.

Men det är klart, det kräver att politikerna står för sina vallöften.

Avslutningsvis, komplexa frågeställningar med stora effekter på hushållsekonomin för många behöver analyseras och debatteras före beslut. Det måste få ta tid. Tomträttshyror är en sådan fråga. Den bör ligga på kommunfullmäktiges bord även i fortsättningen.

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StockholmKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev