måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Därför är Vellinges tiggeriförbud lagstridigt

Vellinge kommuns agerande är inte bara cyniskt utan även lagstridigt. Mänskliga rättigheter tillkommer alla - även den som tigger. Förbudet kan också indirekt diskriminera romer, skriver Civil Rights Defenders.

Publicerad: 2 oktober 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Borge Sandnes, Colourbox / David Lagerlöf / Civil Rights Defenders


Ämnen i artikeln:

TiggeriförbudYttrandefrihetKommunerSka tiggeri förbjudas?

Den 20 september fattade Vellinges kommunfullmäktige beslut om att förbjuda passiv pengainsamling i de centrala delarna av kommunen. Flera andra kommuner har uttryckt att de kommer att följa Vellinges exempel och på nationell nivå har ett förbud mot så kallat tiggeri föreslagits av flera politiska partier. Vi menar att ett sådant förbud strider mot både Sveriges internationella åtaganden och svensk lagstiftning och därför har Civil Rights Defenders valt att överklaga Vellinge kommuns beslut.

Tiggeri utgör ett uttryck för den enskildes yttrandefrihet och skyddas därigenom av artikel 10 i Europakonventionen, som gäller som svensk lag. Ett förbud står med största sannolikhet också i strid med såväl Europakonventionens som Regeringsformens diskrimineringsförbud.

Tiggeri sker i regel genom att en individ förmedlar ett muntligt, skriftligt eller underförstått budskap om att hen befinner sig i nöd eller är i behov av någon form av stöd. Att handlingen omfattas av yttrandefriheten har bland annat fastslagits av Österrikes författningsdomstol, som den 30 juni 2012 rev upp ett nationellt förbud mot tiggeri med hänvisning till att det utgjorde en kränkning av artikel 10 i Europakonventionen. Även USA:s högsta domstol och högsta domstolen i den kanadensiska provinsen British Columbia har konstaterat att tiggeri omfattas av yttrandefriheten.

Förespråkare för tiggeriförbud hävdar ofta att tiggeri inte är ett värdigt sätt att försörja sig på eller att det väcker obehag att bli ombedd om pengar. Europadomstolen har dock varit tydlig med att inskränkningar av yttrandefriheten ska tillämpas strikt. Eftersom ett demokratiskt samhälle ställer krav på pluralism, tolerans och öppenhet så är även handlingar som chockerar eller stör staten eller någon del av befolkningen skyddade under artikel 10 i Europakonventionen.

Mot denna bakgrund kan inte heller känslor av obehag eller moraliska betänkligheter av det slag som har framförts i tiggeridebatten motivera en inskränkning av en individs yttrandefrihet. Skulle obehaget uppstå av att en person är alltför påstridig i sina försök att få hjälp eller om personen blockerar passervägar så finns dessutom redan befintliga bestämmelser i svensk lagstiftning att tillämpa för att ingripa mot sådant beteende.

Ett tiggeriförbud är således varken nödvändigt eller proportionerligt och därför inte tillåtet. Det innebär också att ett lokalt förbud går utöver vad ordningslagen tillåter.

Debatten om ett förbud har fokuserat på personer från Rumänien och Bulgarien och det har varit centralt att individerna i fråga inte är svenska medborgare, så också när förbudet diskuterades i Vellinges kommunfullmäktige. Att förbudet så tydligt riktar sig mot en grupp människor innebär också att frågan om diskriminering aktualiseras. Martin Valfridsson, tidigare regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, konstaterade dessutom i en statlig utredning år 2016 att majoriteten av de utsatta EU-medborgare som tigger är romer.

Oaktat huruvida avsikten med ett tiggeriförbud är att missgynna romer från Rumänien och Bulgarien, så slår förbudet i praktiken just mot denna grupp. Därför kan ett tiggeriförbud också utgöra indirekt diskriminering gentemot romer.

Vellinge kommuns agerande är inte bara cyniskt utan även lagstridigt. Mänskliga rättigheter tillkommer alla, även den som tigger, och det är hög tid att våra politiker lokalt och nationellt axlar det människorättsansvar som åligger dem. Ett tiggeriförbud innebär ett steg i motsatt riktning.

Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders

John Stauffer, chefsjurist, Civil Rights Defenders

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev