Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Därför är det bra med tidsbegränsade jobb

Det är beklagligt att Kommunal hävdar att privatiseringar leder till sämre villkor när medarbetarna hos privata vård- och omsorgsgivare har lägre sjuktal och är mer nöjda med lönen. De tidsbegränsade anställningarna har flera fördelar för både medarbetare och verksamheter.

Publicerad: 22 februari 2016, 13:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tidsbegränsade anställningar är många gånger viktiga för unga som behöver ett extrajobb som tar dem in på arbetsmarknaden. \


Ämnen i artikeln:

AnställningstrygghetRekryteringArbetsmarknadVälfärdstjänster

Replik. Lenita Granlund och Elinor Odeberg tar i debattartikeln ”Anställningstryggheten måste förbättras” upp en viktig fråga.

Vård och omsorg är en medarbetarintensiv bransch. Kvalitet skapas i mötet mellan medarbetare och omsorgstagaren. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för att kvaliteten ska vara god.

I Kommunals rapport ”Flexibilitetens pris” har utredarna undersökt andelen tidsbegränsade respektive tillsvidareanställda inom vård och omsorg.

Rapporten visar att de tidsbegränsade anställningarna ökar. Det finns all anledning att vara bekymrad inför en sådan trend. Det är ett problem om det finns medarbetare som under lång tid önskar få tillsvidareanställning men inte lyckas.

Kontinuitet är viktigt för att säkerställa kvaliteten och i det avseendet är kortare anställningar mindre bra.

Med avseende på värdet av kontinuitet är det glädjande att Kommunal slår fast att de privata vård- och omsorgsgivarna hade lägre andel tidsbegränsade än kommunerna.

Självklart kunde vi önska att det vore något som fick en mer framträdande roll i rapporten än den undanskymda plats på sida 36 det nu tilldelats.

På samma sätt är det beklagligt att Kommunal skriver att privatiseringar leder till sämre anställningsvillkor när medarbetarna hos privata vård- och omsorgsgivare har lägre sjuktal och till exempel är mer nöjda med lönen.

Samtidigt är det viktigt att komplettera bilden av anställningsvillkoren och att tidsbegränsade anställningar inte enbart är av ondo.

Tidsbegränsade anställningar är många gånger viktiga för unga som behöver ett extrajobb som tar dem in på arbetsmarknaden, eller äldre som vill ha kvar en fot i arbetslivet.

Det är en viktig anställningsform också för nystartade företag där möjligheten att anställa medarbetare på tillsvidarekontrakt är begränsad. Som nybliven egenföretagare inom till exempel hemtjänst eller personlig assistans har man ofta få anställda och då är det svårt att ge alla medarbetare tillsvidareanställning i lika stor utsträckning som kommuner och stora företag.

En studie från Svenskt Näringsliv visar att andelen anställda på vikariat, timanställningar och på allmän visstid ökade mellan 2006 och 2015.

Det har däremot inte påverkat andelen som går från en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning på ett negativt sätt. Snarare är det en andel som har ökat.

Möjligheten att genom en tidsbegränsad anställning sedan få en tillsvidareanställning visar på den föregående anställningsformens värde.

De tidsbegränsade anställningarna har alltså flera fördelar för både medarbetarna och för verksamheterna.

Men eftersom kontinuiteten för patienten eller den omsorgstagande riskerar att bli lidande finns det anledning att hålla utvecklingen av andelen tidsbegränsade medarbetare under uppsikt.

Ska andelen tidsbegränsade anställningar minska hos de privata vårdgivarna är det viktigt att säkerställa förutsägbara villkor.

Det gäller den politiska osäkerheten kring Reepalu-utredningen och det gäller de snabba svängningar som sker i ersättningsnivåerna från kommun och landsting. Detta är två exempel på onödiga risker med politiska förtecken.

Rekryteringsbehovet är skriande och kan bara lösas om vi, Vårdföretagarna, tillsammans med Kommunal fortsätter utveckla framtidens arbetsplatser inom vård och omsorg.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev