måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Därför är årets bibliotek inget bibliotek

Årets bibliotek är en kommun! I går torsdag eftermiddag fick Växjö kommun priset Årets bibliotek 2014. Växjö får priset för sitt målmedvetna och framgångsrika arbete med att bygga upp kommunens skolbibliotek, vilket bland annat resulterat i att Växjö i dag har fem skolbibliotek i världsklass.

Publicerad: 26 september 2014, 08:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolbibliotek har stor betydelse för elevernas lärande.


Ämnen i artikeln:

BibliotekSkolorganisation

I en tid med sjunkande läskunnighet och ökade krav på digital kompetens är Växjös långsiktiga satsning på skolbibliotek ett föredöme för andra kommuner i landet.

Spelar det någon roll om en skola har ett bra skolbibliotek? Det är en fråga som är relevant för alla skolpolitiker och skolledare i landet. Med begränsade resurser och stora behov tvingas man ofta att göra hårda prioriteringar. Och i många kommuner har det inneburit att skolbiblioteken hamnar långt ner i prioriteringslistan.

Som motivering till nedprioriteringen av skolbiblioteken brukar man ofta ange att skolbibliotek nog är bra men inte spelar någon större roll för elevernas resultat. En ytlig genomgång av betygsstatistiken ger stöd för det påståendet. Det är svårt att hitta stora betygsskillnader mellan skolor som har skolbibliotek och de som inte har det. Likaså mellan skolor som har bemannade skolbibliotek och de som har obemannade bibliotek.

Med det brukar politiker och rektorer oftast nöja sig. Man kan tryggt luta sig mot evidensen och nedprioritera biblioteken. Därför ser det ut som det gör. Hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek.

Det är dags att tänka om. Skolbibliotek har betydelse för elevernas lärande och resultat. Men det räcker inte att ställa i ordning ett bokrum och kalla det ”bibliotek”, det räcker heller inte att bemanna bokrummet. För att skolbiblioteket och skolbibliotekariens kompetens ska få sin fulla betydelse för elevernas (och lärarnas) lärande måste skolbiblioteket vara en del av skolans pedagogiska vision och integreras i det dagliga pedagogiska arbetet.

Bygger man upp en sådan skolbiblioteksverksamhet, så syns det också i betygsstatistiken.

DIK har i två år utifrån tydliga kvalitetskriterier premierat skolor som utvecklar sina skolbibliotek i den riktningen. Vi kallar dem Skolbibliotek i världsklass. När vi jämför dessa skolor med alla andra skolor ser vi tydliga skillnader i betyg. Bland skolor som har skolbibliotek i världsklass är det en mindre andel skolor som har låga betygsmedelvärden än bland skolor i allmänhet, och en betydligt större – nästan dubbelt så stor – andel skolor som har höga betygsmedelvärden än bland skolor i allmänhet.

Därför är vår slutsats: Prioritera skolbiblioteken! Lär av Växjö kommun och lär av de skolor som har ett skolbibliotek i världsklass!

Karin Linder, förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BibliotekSkolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev