Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Dalarna visar på behovet av oberoende revisorer

Hanteringen av det stora budgetunderskottet i Landstinget Dalarna är problematiskt. Det visar att revisorerna tar partipolitiska hänsyn just när behovet av en oberoende granskning är som allra störst. Det är dags att göra den ekonomiska revisionen i kommuner och landsting oberoende.

Publicerad: 10 maj 2016, 12:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De sakkunniga revisorerna uttrycker sig mycket kritiskt mot det stora underskottet i Landstinget Dalarnas budget. Trots kritiken förordar de förtroendevalda revisorerna att landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet.


Ämnen i artikeln:

RevisionRegionernas ekonomi

Kommuner och landsting har förtroendevalda revisorer som utses av kommun- och landstingsfullmäktige och hämtas från de politiska partierna. Vi har länge tyckt att detta är en bra ordning, men har under senare tid blivit mer tveksamma till att dessa ska hantera den ekonomiska revisionen.

Detta eftersom vi ser tendenser till att förtroendevalda revisorer i vissa fall föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas trots mycket stora avvikelser från av fullmäktige fastställda budgetar och finansiella mål, och trots att de sakkunniga revisorerna i sina rapporter uttryckt sig mycket kritiskt.

Vi kan ta Landstinget Dalarna som exempel. Från den 31/12 2007 till den 31/12 2015 minskade det egna kapitalet från 520 miljoner kronor till -398 miljoner kronor. De tre senaste åren har avvikelsen mot de av landstingsfullmäktige fastställda budgetarna varit sammanlagt 820 miljoner kronor.

De sakkunniga revisorerna uttrycker sig mycket kritiskt, men trots resultaten och de sakkunniga revisorernas rapporter förordar landstingets förtroendevalda revisorer att landstingsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Och det dessutom utan anmärkning.

Kommunallagen har i dag krav på att de förtroendevalda revisorerna alltid ska biträdas av sakkunniga vid sin granskning. Dessa sakkunniga är i de allra flesta fall certifierade yrkesrevisorer, det vill säga en motsvarighet till auktoriserade och godkända revisorer inom främst bolagsområdet. Vi tycker, trots denna förstärkning av den kommunala revisionen, att de sakkunnigas medverkan i revisionsarbetet inte inneburit att den partipolitiska hänsynen fått vika till förmån för de sakkunnigas mera garanterat objektiva granskning, vilket vi beklagar.

När revisorer föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas trots att de sakkunniga revisorerna för fram starkt kritik och många i fullmäktige anser att ansvarsfrihet inte bör beviljas, eller åtminstone att det ska riktas anmärkning, uppstår misstankar om att revisorer inte blir opartiska utan tar partipolitisk hänsyn.

Mot bakgrund av misstankar om partipolitisk hänsyn och att de som inte tar det kan riskera att få lämna sina uppdrag, vilket även tidigare har hänt i till exempel Dalarna och Stockholm, anser vi att det bör övervägas att införa från partipolitiken oberoende certifierade revisorer vad gäller den ekonomiska revisionen.

För den rena verksamhetsrevisionen däremot, som egentligen är den som bör väga tyngst i kommuner och landsting, anser vi att det även fortsättningsvis ska vara förtroendevalda revisorer.

Torsten Larsson, landstingspolitiker (KD) i Dalarna

Roy Uppgård, landstingspolitiker (KD) i Dalarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RevisionRegionernas ekonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News