måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Dags för offentlig sektor att börja resa hållbart

Varje år lägger landsting och kommuner många skattekronor på tjänsteresor. Nätverket Schyst resande har granskat resorna i offentlig sektor och upptäckt bristande etik och klimathänsyn. Nu manar nätverket till förändring.

Publicerad: 6 september 2018, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Agenda 2030SKRHållbar offentlig upphandlingMiljöAlkoholKollektivavtal

Att skattepengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt är alla överens om. 2018 innefattar det att sträva efter social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Regeringen har slagit fast att Sverige ska ta täten i genomförandet av Agenda 2030. Att offentliga upphandlingar ska bygga på hållbarhet är rentav ett uttalat mål i agendan. Även SKL uppmanar landsting, regioner och kommuner att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet. ”Ni genomför politiken och förändrar samhället … och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.”

Schyst resande har granskat hur hållbart offentlig sektor reser i dag. Vi har bland annat gått igenom resepolicyerna hos åtta statliga myndigheter, fyra landsting/regioner och 16 kommuner, alla slumpvis utvalda.

De flesta av dem nämner miljön. Medvetenheten är hög om att resandet påverkar klimatet. Samtidigt är skrivningarna ofta svävande, som att det är viktigt att ta ”miljömässig hänsyn”. Risken är stor att sådana formuleringar inte leder till något konkret.

På andra områden är resepolicyerna betydligt svagare. Endast fyra av 28 har skrivningar om alkohol på tjänsteresan. Bara två tar ställning mot sexköp. Rutiner för att inte bidra till exploatering av barn saknas helt. Mest överraskande är att bara en enda efterfrågar villkor som motsvarar kollektivavtal för de anställda.

Att tunga offentliga aktörer missar att ställa krav som skulle gynna miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är en förlorad möjlighet.

Även i upphandlingar som rör resande, främst hotell och transporter, bör ribban höjas när det gäller hållbarhet. Sedan ett år tillbaka gäller den nya lagen om offentlig upphandling som säger att miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn bör beaktas, om upphandlingens art motiverar det. Lagen gör det möjligt att ställa krav på anställningsvillkoren. I vissa fall är det till och med en skyldighet. Andra nyheter är att det går att ställa högre miljökrav än lagstiftningens miniminivå och att fråga efter märkningar som Bra Miljöval, Fairtrade eller KRAV.

Ett positivt exempel är att det nyligen beslutats att myndigheter bara ska använda hotell med kollektivavtalsliknande villkor och som uppfyller vissa miljökrav – inom Sverige. Det signalerar att anständiga arbetsvillkor ska råda i offentlig sektor.

Om några dagar går Sverige till val och så småningom tillträder nya folkvalda runtom i landet. Nätverket Schyst resande uppmanar alla nya och gamla beslutsfattare i offentlig sektor att ta vara på möjligheterna att ställa högre krav på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – i upphandlingar och i resepolicyer. Visa vägen framåt!

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen

Rosmarie Strasky, tf kanslichef, Union to Union

Malin Roux Johansson, generalsekreterare, RealStars

Ulrika Urey, kanslichef, Fair Action

Paula Guillet de Monthoux, World Childhood Foundation

Peter Moilanen, generalsekreterare, IOGT-NTO-rörelsen

Nätverket Schyst resande

Granskningen och en checklista för vad en bra resepolicy bör innehålla finns på:

www.schystresande.se/hur-hallbart-reser-offentlig-sektor

och

www.schystresande.se/

9-tips-for-schysta-tjansteresor

​​I nätverket Schyst resande ingår: Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, RealStars, Svenska kyrkan samt Union to Union.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev