måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Centerns politik knyter samman landet

Centerpartiet har tagit fram en konkret reformagenda för landsbygden som vi ska genomföra om vi hamnar i regeringsställning efter valet i höst, skriver partiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström.

Publicerad: 29 maj 2018, 08:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Både stad och land behövs för ett levande Sverige, skriver Centerns Emil Källström.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LandsbygdBidragCenterpartietStrandskyddTillväxtByggreglerDetaljplaner

Stad och land hänger ihop. Båda behövs för ett starkt och levande Sverige. Där nuvarande regering ser utökade bidrag som den främsta vägen till nya jobb och tillväxt för näringslivet på landsbygden, vill vi förenkla för entreprenörer som vill starta upp och utveckla sin verksamhet.

Centerpartiet kommer vid en valseger, där vi hamnar i regeringsställning, genomföra fem frihetsreformer som tar tillvara det entreprenörskap som landsbygden uppvisar. Dessa fem reformer ger landsbygden långsiktiga möjligheter till grön tillväxt.

Avskaffa det generella strandskyddet. Strandskyddet är viktigt för att skydda stora naturvärden och ett tillgängligt friluftsliv. Samtidigt är det dåligt anpassat till de skiftande förutsättningar som råder i landet och begränsar möjligheterna att bygga, bo och driva företag på landsbygden. I Arjeplog skulle varje invånare kunna ha mer än fem kilometer strand var att bosätta sig intill. Då är det inte rimligt att samma regler ska gälla i Arjeplog som på Marstrand eller Sandhamn. Därför vill vi avskaffa strandskyddet där det inte behövs, och lämna över ansvaret för att peka ut skyddsvärda områden i dessa delar av landet till kommunerna. Även i områden där strandskyddet finns kvar bör möjligheterna till dispens öka.
Förenkla byggande utanför detaljplanelagt område. I stora delar av landet finns områden som inte är detaljplanelagda. Här finns potential att göra det både lättare och snabbare att bygga nytt genom att tillåta mer frihet och regelförenklingar. Principen i områden utanför tätorterna som saknar detaljplan borde vara att det som inte uttryckligen är förbjudet ska vara tillåtet. Rent praktiskt skulle det kunna innebära en anmälningsplikt istället för tillståndskrav. Det bör det även finnas större frihet att få bygglov för samlad bebyggelse med flera hus i grupp utanför planlagda samhällen.
Ta bort bygglovskravet för fler företagslokaler knutna till gårdsbyggnader. Redan i dag är kravet på bygglov slopat vid uppförande av byggnader kopplade till lantbruksverksamhet, men fler företagslokaler på landsbygden bör undantas från kravet på bygglov. Landsbygden erbjuder exempelvis goda förutsättningar för en blomstrande besöksnäring, men då måste det vara enkelt att bygga till ett café, en brygga eller en kanotuthyrning.
Avskaffa kravet på hotelltillstånd för pensionatsverksamhet på landsbygden. Drift av pensionatsverksamhet måste idag ha tillstånd från polismyndigheten. Polisen borde ägna sin tid åt brottsbekämpning, och den som vill öppna upp sitt hem för turister vara fri att göra så.
Inför gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Med tillåten gårdsförsäljning skulle den växande industri som utgörs av små bryggerier, destillerier och vinodlare bli än viktigare jobbskapare framförallt på mindre orter och på landsbygden.

Centerpartiet har en konkret politik för hur vi kan stärka landsbygden. Det ger en sammanhållning i hela landet.

Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson i Centerpartiet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev