Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

C: Skärp tillsynen av överförmyndarna

Dålig uppföljning och granskning av gode män har resulterat i att klienter svikits och bedragits. Det är oacceptabelt - de mest utsatta och svagaste människorna i vårt samhälle behöver, hjälp, trygghet och rättsskydd. Därför vill Centerpartiet bland annat att en central myndighet ansvarar för kommunernas överförmyndarverksamhet.

Publicerad: 31 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antalet personer - bland annat dementa åldringar och nyanlända - som behöver stöd av en god man eller förvaltare ökar.


Ämnen i artikeln:

CenterpartietKommunerLänsstyrelsen

Det har avslöjats allvarliga brister inom överförmyndarverksamheten, bland annat i SVT:s inslag.

Äntligen höjs det röster för de personer i samhället som behöver skydd för att de är barn, har fysiska eller psykiska funktionshinder, eller nedsatt beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom. Dessa människor utgör inte någon stark grupp som opinionsbildar eller demonstrerar. De är personer som behöver hjälp och företrädas av en god man som sörjer för person och förvaltar tillgångar.

Antalet personer, huvudmän, som behöver detta stöd ökar. Förutom ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn och dementa åldringar ökar även utskrivna från tidigare stängda vårdinrättningar. Det, i kombination med att det blivit svårare att rekrytera gode män, gör att nya lösningar krävs. En möjlighet är att för gruppen ensamkommande, anställa gode män som en yrkesgrupp snarare än som volontärer, vilket Centerpartiet tidigare har drivit. En annan är att höja fribeloppet, så att ersättningen till gode män kan öka.

Det ställs stora krav på gode män eller förmyndare. Sörja för person handlar om att hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga behov av stöd, omvårdnad, sjukvård och boende, att ha myndighetskontakter och att känna till relationer inom familjen. Förvaltning handlar om att sköta huvudmannens egendomar och ekonomi. Bevaka rätt är att företräda huvudmannen i alla sammanhang där det behövs. För att uppdraget ska hanteras rättssäkert och risken för påtryckningar förhindras krävs det en nämnd av förtroendevalda som kan fatta de obekväma besluten och inte utlämna dessa till en enskild god man.

Överförmyndarverksamheten är en av tre lagstadgade kommunala myndighetsuppdrag och är en oersättlig del av samhällets skyddsnät. Verksamheten prioriteras och organiseras på varierande sätt i kommunerna, vilket gör systemet svåröverskådligt. Att tillsynsansvaret ligger på olika myndigheter bidrar också till brister i systemet. Kommunen ansvar för driften, Länsstyrelsen har tillsyn över kommuner och Justitieombudsmannen – JO, utövar tillsynen över båda. När flera myndigheter har ansvar för liknande uppgifter blir det otydligt. Det drabbar i slutändan huvudmännen, som inte kan garanteras att deras personliga behov blir tillgodosedda.

Efter decennier av utredningar presenterar nu äntligen regeringen, efter starka påtryckningar från bland annat Centerpartiet, förslag om framtidsfullmakter. En reform som kommer att öka valfriheten och säkerställer att den som senare av sjukdom, ålder och svaghet får ett behov av en god man, själv kunnat utse denne i förväg. I övrigt har inget hänt från regeringen.

Centerpartiet vill därför att:

En central myndighet utpekas med ansvar för kommunernas överförmyndarverksamhet.
Länsstyrelsens tillsynsansvar gentemot överförmyndaren skärps och förtydligas.
Överförmyndarverksamheten skall ledas av en politiskt tillsatt nämnd och kunna vara gemensam för flera kommuner.
Överförmyndarens tillsynsansvar förtydligas vad gäller ekonomi, krav och uppdrag.
Systemet för gode män åt ensamkommande barn ska övergå från att vara ideellt baserat till ett professionellt system.

Våra förslag skapar större rättssäkerhet. Regeringen måste skyndsamt åtgärda de brister som nu blivit tydliga.

Solveig Zander, riksdagsledamot, talesperson för socialförsäkringsfrågor (C)

Ola Johansson, Ledamot i civilutskottet (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev