Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

C: Ge medborgarna mer inflytande – inte staten!

Efter två år av vänsterregering är kursändringen i svensk politik tydlig. Sverige går mot att medborgarnas möjligheter att få bestämma över sitt eget liv minskar när valfriheten begränsas och makten skjuts över till staten.

Publicerad: 15 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med Löfven-regeringens vid makten får, enligt C, allt färre välfärdsaktörer plats.

Foto: Henrik Montegomery, TT


Ämnen i artikeln:

CenterpartietVinster i välfärdenStefan LöfvenVinstförbud

Efter två år av vänsterregering är kursändringen i svensk politik tydlig. Sverige går mot att medborgarnas möjligheter att få bestämma över sitt eget liv minskar när valfriheten begränsas och makten skjuts över till staten.

Det vi ser just nu i Sverige är en välfärd som kantas av begränsningar och där allt färre privata aktörer får plats. Det här är resultatet av Löfven-regeringens tid vid makten.

För Centerpartiet är det tvärtom avgörande för ett gott samhälle att det finns valfrihet och en mångfald av välfärdsaktörer. Det bidrar till ökad innovation, effektivitet och kvalitet. Vi vill därför se ett tydligare ledarskap som är handlingskraftigt nog att ge mer inflytande till medborgarna, och inte till staten.

Regeringen utreder just nu hur staten ska kunna begränsa välfärdsföretagens vinstuttag. Var tredje läkarbesök, vart femte äldreboende och över 200 000 skolelever skulle påverkas av regeringens nya förslag. Det innebär konkret att regeringens planer kommer att få stora konsekvenser i människors vardag. Det skapar otrygghet hos elever, föräldrar, äldre och anhöriga. Det kommer även att leda till att färre vågar satsa och utveckla välfärden. Resultatet blir sämre kvalitet, sämre valfrihet och sämre välfärd.

För Centerpartiet är staten till för att underlätta, inte att hindra människors möjligheter att göra egna val. Statens uppgift är att garantera människors grundläggande fri- och rättigheter, inte att avgöra vilka val de ska göra. Dess institutioner ska säkra rättsordningen och spelreglerna i samhället, inte att skapa regelkrångel för företag som vill bidra till välfärden. Dess mål ska vara att skydda de svagaste och mest utsatta, att öppna livschanser för alla genom likvärdig utbildning, vård och omsorg, och inte gynna de personer med kontanter eller kontakter, vilket är konsekvensen om valfriheten försvinner.

Att från politiskt håll detaljstyra hur en skola eller ett äldreboende ska sköta sin verksamhet är inget som Centerpartiet förespråkar. Det är kvaliteten i verksamheten, oavsett om det är en skola, en vårdcentral eller ett äldreboende vi pratar om, som borde vara i fokus. Levererar man inte kvalitet så har man inte i välfärden att göra. Det gäller såväl offentliga som privata aktörer.

Även den ökade tudelningen på arbetsmarknaden oroar. Här har regeringen inga konkreta förslag. Om inget kraftfullt görs för att förbättra läget riskerar Sverige att få uppåt en miljon personer i utanförskap. En miljon arbetsföra personer i bidragsberoende, som står allt längre från arbetsmarknaden. En sådan tudelning av Sverige skulle ytterligare belasta välfärden. För att bryta det krävs ansvarsfulla reformer. Efterfrågan på arbetskraft måste stärkas genom att fler företag startas och växer. Centerpartiet vill sänka kostnaderna för att anställa, förenkla reglerna för att starta och driva företag samt göra det billigare att investera i växande företag.

Oavsett om en offentligt finansierade välfärden utförs av kommuner, landsting, företag, kooperativ eller föreningar måste berörda människors behov och valfrihet stå i centrum. Genom den dynamik som många olika utförare skapar kan såväl offentligt som ideellt och privat drivna verksamheter utvecklas. Detta skapar också en mer attraktiv arbetsmarknad med fler karriärvägar och arbetsgivare att välja på, vilket dessutom förbättrar förutsättningarna för medarbetare att utvecklas.

Regeringens agerande och hållning i välfärdsfrågan, samt avsaknad av konkret politik visar tydligt att det behövs ett nytt ledarskap för Sverige. Ett ledarskap som skapar trygga och långsiktiga förutsättningar för högre kvalitet i välfärden och rätten för alla att kunna välja såväl skola som vårdcentral.

Anders W Jonsson, talesperson i välfärdsfrågor (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev