Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Bryt beroendet av stafettpersonal

Vi landstingsråd i de fyra nordliga landstingen vill bygga en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård i våra län. Men med en skenande kostnadsutveckling och ett ständigt växande behov av stafettpersonal sätts käppar i hjulen för oss. Nu uppmanar vi till att en gemensam och kraftfull handlingsplan tas fram för att klara framtidens utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård.

Publicerad: 8 december 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det ständigt växande beroendet av stafettpersonal försämrar våra förutsättningar, menar debattörerna.


Ämnen i artikeln:

VårdbemanningPrimärvårdLäkareRegionernas ekonomi

Vi är valda att ta tillvara och jämlikt fördela hälso- och sjukvårdens resurser samtidigt som vi både vill och ska vara en drivande del i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Efter år av ständigt ökande kostnader för stafettpersonal och allt sämre förutsättningar att bygga en stabil och hållbar kompetensförsörjning, kan vi konstatera att något är grundläggande fel i organisation och kostnadsutveckling inom svensk hälso- och sjukvård.

I Sverige uppgår kostnaderna för stafettpersonal till miljardbelopp. Samtidigt, och vad som måste ses som än värre, har förutsättningarna att vara en drivande och aktiv del i det fortsatta utvecklingsarbetet, genom den alltmer osäkra och ojämna personalorganisationen, också ryckts undan.

Det nu ständigt växande beroendet av stafettpersonal försämrar alltmer våra förutsättningar att fullfölja det generella uppdraget att stärka och utveckla organisation, verksamhet och vård kvalitet.

Visst ser vi och förstår att vi som politisk ledning i våra respektive landsting har ett ansvar att anpassa organisation och verksamhet utifrån våra regionala och lokala förutsättningar.

Vi har därför arbetat fram flertalet förslag till utveckling och stärkning av framför allt primärvårdens organisation. Bland annat har vi förslag till hur glesbygdsmedicin kan utvecklas till en helt egen specielitet i såväl verksamhet som läkarprofessionen.

Men om inte all kraft nu ska rinna ur såväl verksamhet som ekonomi behöver det nu tas ett samlat och kraftfullt omtag för att stabilisera förutsättningarna och ge Sveriges landsting förutsättningar att ta tillvara möjligheterna och bygga en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Vi vill därför uppmana ledande politiker i landsting och regioner i hela landet att samlas kring en gemensam plan för att bryta beroendet av stafettpersonal inom hälso- och sjukvården.

Detta arbete bör ske genom ett tydligt mandat till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att utforma en kraftfull handlingsplan i syfte att stärka svensk hälso- och sjukvård.

Erik Lövgren, landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Västernorrlands län (S)

Maria Stenberg, landstingsstyrelsens ordförande (S), Norrbottens läns landsting

Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande, Västerbottens läns landsting (S)

Ann-Marie Johansson, regionråd (S), Region Jämtland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev