tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Bra med resurs åt var skola efter behov

Regeringen följer nu Skolkommissionens förslag och förstärker den svenska skolan med sex miljarder kronor. Att tillföra resurser där kvalitet och likvärdighet är vikande är avgörande för den svenska skolans framtid, men regeringen kan inte stanna där. Hela Skolkommissionens förslag bör genomföras, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund.

Publicerad: 14 september 2017, 12:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Marie Ullnert, Bilduppdraget / Claudio Brescani, TT


Ämnen i artikeln:

JämlikhetBudget 2018

Den svenska skolan ger inte alla elever likvärdiga förutsättningar, och kommuner och friskolor har hittills inte gjort tillräckligt för att ändra på det. Att regeringen nu gett beskedet att man följer Skolkommissionen förslag om en statlig resursförstärkning som motsvarar cirka 10 000 nya lärartjänster är avgörande för den svenska skolans framtid. Det innebär viktiga resurstillskott till framför allt de kommuner som har stora problem med kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Men regeringen kan inte stanna där. Hela Skolkommissionens förslag bör genomföras.

Regeringen har idag lagt ett förslag som totalt innebär ett statligt resurstillskott på sex miljarder. Det skulle som illustration räcka till uppskattningsvis 10 000 nya lärartjänster nationellt. Tillskottet ska fördelas efter behov, där vissa kommuner och fristående huvudmän får betydligt mer än andra.

Förslaget baseras på en modell från Statistiska centralbyrån om hur resurser till grundskolan bäst kan fördelas efter elevers, skolors och huvudmäns olika behov. Olika faktorer viktades efter hur sannolikt det är att en elev når behörighet till gymnasieskolan, givet individens bakgrund. Föräldrarnas utbildningsnivå, tid i Sverige, kön, eventuellt bidragsberoende föräldrar är faktorer som påverkar sannolikheten att nå gymnasiebehörighet. Det innebär att elever i Ljusnarsberg och Botkyrka skulle få betydligt mer per elev av det statliga tillskottet än elever i välmående kommuner som Lomma och Danderyd.

Det är väl heller ingen nyhet att många friskolor etablerat sig i kommuner där eleverna har en god socioekonomisk bakgrund, medan de är mera fåtaliga i de kommuner som är de stora vinnarna i denna fördelningsmodell. Det påverkar i nästa led friskolorna via skolpengen.

De stora vinstutdelningar som rapporteras med jämna mellanrum sticker i ögonen, särskilt när man vet hur segregerat Skolsverige är och vilket stort resursbehov som finns i många utsatta skolor. Ett nytt finansieringssystem kan bidra till att resurser fördelas mer rättvist och att pengarna verkligen går till undervisning och elevhälsa.

Likaså är det välkommet att regeringen vill gå fram med förändringar i skolvalssystemet, också det något som Skolkommissionen föreslagit. Kö som urvalsgrund leder till segregering och bidrar också till att friskolorna får ett gynnsammare elevunderlag att arbeta med, jämfört med de kommunala skolorna. Att en liten andel flickor med utländsk bakgrund lyckas ta sig från den utsatta förorten till den fina innerstaden kan inte räcka som skäl för att bevara ett skevt system.

Modellen för finansiering innebär att staten tar ett större ansvar, att kommuner och friskolor tvingas satsa på en miniminivå för undervisning och elevhälsa för att få del av det statliga bidraget och att elevernas skiftande behov och förutsättningar står i fokus för fördelningen. Det är ett stort och viktigt steg mot en bättre och mer likvärdig skola.

När nu regeringen fullföljer kommissionens finansieringsförslag, bör man gå vidare med övriga förslag om bland annat förändrat skolval och inrättandet av ett professionsprogram för lärare och rektorer. Det är inte bara i vissa klassrum och skolor det finns stora behov, det behövs bättre förutsättningar generellt i det svenska skolsystemet.

Vi hoppas nu att de som tidigare varit emot Skolkommissionens förslag för att skapa en mer likvärdig skola är mer positiva nu än tidigare. Det vore välkommet.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

JämlikhetBudget 2018

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev