Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Bostadsföretagen måste kunna ta sitt samhällsansvar

Hyresgästföreningens Marie Linder och Erik Elmgren skriver i en debattartikel att man kräver rimliga hyreshöjningar och att förhandlingarna ska ske lokalt och utifrån lokala förutsättningar. SABO delar den uppfattningen, men vill tillägga att förhandlingen har två parter och att höjningarna måste vara rimliga utifrån både hyresgästernas och hyresvärdarnas perspektiv.

Publicerad: 11 oktober 2018, 11:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är oerhört viktigt att bostadsföretagen får de resurser som krävs för att bygga nytt, renovera, utveckla verksamheten och därmed ta samhällsansvar, skriver Sabos Anders Nordstrand och Susanna Höglund.

Foto: Lennart Månsson, Bildbyrån / Sabo


Ämnen i artikeln:

HyresrätterHyresförhandlingarHyresgästföreningenBostäderAllmännyttan

Replik. Hyresgästföreningen framhåller att hyresvärdarnas har goda vinster, låga räntor och låg vakans som motiv till en lägre hyresjustering.  Denna förenklade analys blir dock missvisande inför kommande årliga hyresförhandlingar.

För att kunna göra en rättvisande analys av ett bolags ekonomiska situation och ställning behöver man studera utvecklingen över en längre tidsperiod, såväl bakåt som framåt. SABO samlar sedan mer än 40 år tillbaka in ekonomiska uppgifter från våra medlemsföretag och sammanställer dessa i en årlig ekonomisk statistik. Dessa långa tidsserier ger oss bra underlag för att analysera utvecklingen.

Vi kan se att exempelvis övergången till det nya regelverket K3 år 2014, som innebar att en större del av underhållsåtgärderna bokförs som investeringar, medför att rörelseresultaten ökade avsevärt de första åren medan avskrivningskostnaderna som ackumuleras över åren genom de ökande investeringarna kommer att öka kraftigt på längre sikt. De högre resultaten är således en kortvarig effekt.

Vi kan också iaktta stora skillnader i resultat mellan olika företag och olika år. Inte sällan kan enstaka händelser ha påverkat utfallet ett visst år. Därför menar vi att ekonomiska analyser av våra medlemsföretag måste baseras på underlag som redovisar utvecklingen under en längre tidsperiod för att relevanta slutsatser ska kunna dras.

Allmännyttan har ett långsiktigt perspektiv på sitt fastighetsägande. Husen ska stå i flera generationer. Bostadsföretagen måste underhålla och rusta upp beståndet vilket kräver ett överskott i verksamheten. Ibland drabbas man också av oförutsedda utgifter eller temporärt lägre intäkter.

Ett positivt resultat i verksamheten behövs också för att bygga upp ett eget kapital som långsiktigt upprätthåller en sund balans mellan andelen eget och lånat kapital när bolaget behöver medel för nyproduktion och renovering av bostäder. Detta ger bostadsföretaget och även ägaren kommunen en långsiktig finansiell stabilitet.

Hur får vi till hyreshöjningar som är rimliga ur både hyresgästers och hyresvärdars perspektiv?

SABO anser att hyreshöjningarna ska baseras på objektiva indikatorer och prognoser för kostnadsutvecklingen på nationell och lokal nivå som analyseras ur ett långsiktigt perspektiv. Detta bidrar också till en jämn hyresutveckling över tid. Långsiktigheten är mycket viktig, eftersom kortsiktiga analyser kan ge helt missvisande slutsatser. Dessa kan i sin tur på längre sikt ge upphov till behov av mycket kraftiga hyreshöjningar.

De hyresförändringar som vi som ansvarstagande parter på hyresmarknaden nu förhandlar fram utgör grunden även för kommande års hyresintäkter. Därför är det oerhört viktigt att bostadsföretagen får de resurser som krävs för att bygga nytt, renovera, utveckla verksamheten och därmed ta samhällsansvar. På så sätt möjliggörs en god utveckling av bostadsförsörjningen på orten och kommande generationers hyresgäster kan erbjudas ett bra boende, samtidigt som kommunen som ägare kan vara trygg med att ha ett bostadsföretag med stabil ekonomi.

Anders Nordstrand, vd, Sabo

Susanna Höglund, chef Ekonomi & juridik, Sabo

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev