Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Beslutsfattare måste följa lagen

Beslutsfattare i offentlig förvaltning på myndigheter och i kommuner borde avkrävas straffansvar när lagar och förordningar inte följs i deras beslut.

Publicerad: 23 november 2015, 13:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lagar och förordningar ska följas i beslutsfattande. Likhet inför lagen är en mänsklig rättighet.


Ämnen i artikeln:

TjänstemannaansvarFörvaltningMyndigheter

Jag har själv arbetat i svensk offentlig sektor i drygt två decennier och innehaft befattningar med beslutsansvar på olika högskolor och universitet, där lagar och förordningar skall följas i alla beslut.

Jag har också varit verksam i länder och erfarit konsekvenserna av beslutsfattande i offentlig förvaltning inte nödvändigtvis följt gällande lagar och förordningar. Det är inte bara oacceptabelt, men borde vara olagligt för beslutsfattare i offentlig förvaltning på eget bevåg göra avsteg från gällande lagar och förordningar (eller andra regelverk) i beslut.

En grundläggande princip som tillämpas i demokratiska länder är ’likhet inför lagen’, vilket menas att alla individer är jämlika i juridisk mening. I regeringsformen står följande (1 kap. 9 §):

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

Det betyder att alla ska hållas lika ansvariga inför lagen, lika fall skall behandlas lika (det vill säga inte alla beslut skall vara lika, utan samma förutsättningar skall bedömas på samma vis) och erhålla samma skydd av lagen utan diskriminering (FN:s konvention om civila och politiska rättigheter – artikel 26). Likhet inför lagen är dessutom en mänsklig rättighet (FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – artikel 7).

Ett aktuellt exempel är avhysningen av EU-migranterna i lägret Sorgenfri i Malmö som har fått stor medial uppmärksamhet. Denna avhysning eller andra liknande ärenden i samhället borde inte primärt handla om antiziganism, rasism, diskriminering, fattigdom, utsatthet eller hemlöshet.

Dessa och andra medmänskliga argument ger ingen anledning till att lagar och förordningar inte skall följas i beslutsfattande, utan är en psuedodebatt som skymmer vad det egentligen handlar om, nämligen ’likhet inför lagen’. Privata ställningstaganden skall inte påverka beslutsfattandet som sker i samhällets tjänst.

Att avhysningen av EU-migranterna i lägret Sorgenfri i Malmö slutligen beslutades och genomfördes var i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Det verkar finnas en rädsla hos vissa beslutsfattare att fatta ’obekväma’ beslut. Om så är fallet, borde de avgå och söka annat arbete som inte kräver ansvarstagande för att följa lagar och förordningar i samhällets tjänst.

Det är ansvariga beslutsfattare på myndigheter och i kommuner som bidragit till en samhällsutveckling med tilltagande missbruk av allemansrätten, ockupation av privatägd mark, social misär, sanitära olägenheter och nedskräpning.

Myndigheters och kommuners eftergivenhet att stå upp för allas jämlikhet inför lagen kan motverkas om straffskalor införs för beslutsfattare på myndigheter och i kommuner som inte tar ansvar för denna demokratiska grundprincip och mänskliga rättighet.

Det finns olika straffskalor för alla andra människor i samhället när de inte följer lagar och förordningar. Det kan påverka allmänhetens rättsmedvetande i samhället att beslutsfattare på myndigheter och i kommuner åtnjuter åtalsimmunitet trots att de inte följer lagar och förordningar i beslutsfattande. Rättssamhället riskerar att vittra sönder. Allmänhetens förtroende och trovärdigheten i offentlig förvaltning äventyras.

Det borde därför införas straffansvar med straffskalor för beslutsfattare på myndigheter och i kommuner som i sina beslut inte tillämpar ’jämlikhet inför lagen’. De är tjänstemän i samhällets tjänst som alltid borde stå upp för allas lika fri- och rättigheter; jämlikhet inför lagen; respekt för varje människas värdighet.

Det är oacceptabelt ur både ett samhälls- och medborgarperspektiv att beslutsfattande i offentlig förvaltning inte lever upp till ’jämlikhet inför lagen’.

Göran Svensson, professor och forskningschef, Oslo School of Management

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev