måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

BBIC underlättar för socialtjänsten att göra rätt

Socialstyrelsen har nu reviderat Barns Behov i centrum, BBIC, som ska göra det enklare för kommunerna att göra rätt, skriver Helena Stålhammar och Annika Öquist i en replik.

Publicerad: 6 maj 2016, 11:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Syftet med BBIC är också att förbättra samarbetet mellan socialtjänsten, barnet och barnets familj och nätverk, skriver Annika Öquist och Helena Stålhammar från Socialstyrelsen.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnperspektivetSocialstyrelsenLVU

Replik. Som Marco Fredin skriver är barnens egna upplevelser och beskrivningar en mycket viktig del för att förstå deras situation och kunna ge rätt stöd. Barns Behov i Centrum, BBIC, syftar just till att stärka barnens delaktighet och inflytande. Men det handlar om mer än så.

Handläggningen av ärendena inom den sociala barn- och ungdomsvården är ofta svåra och mycket komplexa. Syftet med BBIC är också att förbättra samarbetet mellan socialtjänsten, barnet och barnets familj och nätverk. Det handlar även om att stödja socialtjänsten i att skapa struktur och systematik i arbetet för att kunna följa upp ärendena samt att förbättra kvaliteten och stärka rättssäkerheten.

Under året har BBIC reviderats. BBIC utgår ifrån barnets behov och är en struktur som underlättar för socialtjänsten att göra rätt. Ett viktigt skäl för revideringen har varit att underlätta för kommunerna att följa sin verksamhet systematiskt.

Revideringen innebär en förenklad BBIC-triangel där forskningsstödet för varje behovsområde är tydligt. Revideringen lägger grund för en förenklad dokumentation och underlättar för systematisk uppföljning.

De formulär som tidigare varit centrala för hur ett ärende dokumenteras enligt BBIC fasas nu ut. Dokumentationen i BBIC går från att vara dokumentbaserad till att bli informationsbaserad. Det är informationen som är viktig – inte formen för hur den skrivs. Informationsspecifikationerna för BBIC är utformade utifrån de krav som finns i lag och föreskift på vad som ska dokumenteras under ett ärendes handläggning.

BBIC har utarbetat variabler för systematisk uppföljning. Dessa variabler är indelade i tre grupper:

■ Det kommunen är skyldig att rapportera för offentlig statistik enligt lag och föreskrift.
■ De uppgifter kommunen lämnar för öppna jämförelser.
■ Uppgifter kommunen har nytta av för att kunna följa sin verksamhet.

Det finns en mängd möjligheter med BBIC förutsatt att kommunen ställer krav på IT-leverantören så att dessa kan utnyttjas. De variabler BBIC erbjuder ger till exempel information om målet med den beviljade insatsen har uppnåtts och om samtal med barnet har genomförts. Barn har lagstadgad rätt att få information och ska även ges goda förutsättningar för att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem.

Annika Öquist, enhetschef, Socialstyrelsen

Helena Stålhammar, utredare, Socialstyrelsen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev