måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

”Backa från idiotstoppet av den östliga förbindelsen”

Statens besked att avbryta bygget av en östlig vägförbindelse runt Stockholm hör till ett av de största trafikpolitiska sveken någonsin i regionen. Vi moderater står redo att ta matchen om det som blir nästa års stora valfråga. Allt talar för att ett bygge behöver komma igång och det snarast.

Publicerad: 8 september 2017, 09:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”En växande storstadsregion behöver både en utbyggd kollektivtrafik och en avlastande kringfartsled.” Foto: Roland Magnusson, Mostphotos / Anna Molander


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturen 2018-2029TrafikverketModeraternaTrafikStockholm

Staten har nu ensidigt låtit meddela att man avbryter den utlovade förhandlingen om bygget av en östlig förbindelse, den kvarvarande vägförbindelse som krävs för att knyta samman norra och södra länken samt färdigställa en ringled runt Stockholm. Detta idiotstopp sker utan att man ens inlett en regelrätt förhandling. Helt i strid med utställda löften. Det är inte bara ett dumt, dyrt och dåligt besked. Det klättrar högt på listan över de historiskt största trafikpolitiska sveken som ägt rum i Stockholmsregionen.

En växande storstadsregion behöver både en utbyggd kollektivtrafik och en avlastande kringfartsled. För en kapacitetsstark och grön kollektivtrafik genomför vi nu den största satsningen i vårt län i modern tid. Närmare 50 nya stationer och hållplatser ska byggas för spårtrafiken kommande år, där en tunnelbaneutbyggnad utgör stommen. Satsningen sker hand i hand med bygget av över 200 000 nya bostäder.

Nu behöver vi komma igång också med fullbordande av en ringled. Ska den bli verklighet krävs dock att regeringen nu snabbt backar från sitt besked om ett idiotstopp. Trängseln, tillväxten, miljön och framtiden. Allt talar för att ett bygge behöver komma igång och det snarast.

Dagens östliga förbindelse utgörs av den känsliga Skeppsbron mitt i Stockholm. Vägarna i de känsliga snitten in och igenom Stockholm har för länge sedan korkat igen. Busstrafiken lider av allt sämre framkomlighet. Kostnader för trängsel och förseningar har beräknats överstiga 6 miljarder kronor per år. Allt detta pekar på att en östlig förbindelse behövs.

Därtill har regionen redan löst finansieringen av vägbygget. Kopplat till Stockholms- och Sverigeförhandlingarna om utbyggd kollektivtrafik ska det byggas 178 000 nya bostäder. En uppskattning ger vid handen att staten får in moms motsvarande i snitt 6 000 kronor per kvadratmeter nyproducerad bostad. Det innebär en momsintäkt från Stockholms län till staten på över 100 miljarder kronor kommande år. Statens medfinansiering uppgår samtidigt till enbart 12,2 miljarder kronor om vi exkluderar den trängselskatt som även den betalas av stockholmarna själva.

En östlig förbindelse beräknas kosta cirka 17,7 miljarder kronor i dagens penningvärde. Den ryms alltså med råge inom ramarna för de extra skatteintäkter som staten kommande år får in i moms från Stockholmsregionens utökade bostadsbyggande. Vägbygget är alltså finansierat och det flera gånger om.

Om regeringen fullföljer sitt idiotstopp innebär det inte bara att man återigen fyller statens kassakista på stockholmarnas bekostnad. Därtill tänker man strypa de två miljarder som tidigare regering avsatte för förberedelser av den östliga förbindelsen. Kvar lämnas Stockholmsregionen med allt längre bilköer, bussar som kör fast i trafikstockningar, dämpad tillväxt och en växande infrastrukturskuld som skjuts på kommande generationer.

Regeringen har nu att välja. De kan ta sitt förnuft tillfånga och snarast öppna den nu stängda dörren till den förhandling man tidigare utlovat. Detta med det självklara beskedet om att de två miljarder kronor som redan finns avsatta för en östlig förbindelse inte stryps, utan kvarstår. Det är ett anständighetskrav för att vi alls ska känna tillit till regeringen i frågor som rör Stockholms infrastruktur.

Alternativt står de fast vid sitt besked om ett idiotstopp av östlig förbindelse. Väljs den vägen vänder de inte bara stockholmarna ryggen. De har kastat handsken och avgjort vad som blir en av nästa års stora valfrågor i Stockholmsregionen. Vi moderater står redo att ta den matchen. Vi vet vad vi vill. Vi vet att vi har stockholmarnas stöd.

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev