lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Avskaffa individuell lönesättning i kommunerna

Kommunens lönesystem måste bygga på rättvisa och förutsägbarhet. Därför är befattningslön i kombination med någon form av lönetrappa, det vill säga lönetillägg för antal år i tjänst och/eller i yrket att föredra.

Publicerad: 20 januari 2017, 09:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns inte något som tyder på att individuell lönesättning förbättrat det relativa löneläget, speciellt inte för de stora kvinnodominerade grupperna som arbetar i kommunerna, skriver två V-politiker i Lund.


Ämnen i artikeln:

KommunerLönebildningLönerEkonomi

Kommunerna har tillämpat individuell lönesättning i drygt 20 år. Sådana system infördes i stora delar av den offentliga sektorn ungefär vid samma tidpunkt. Förhoppningarna var stora på den nya lönesättande modellen. Medan arbetsgivaren såg individuell lönesättning som en metod för att främja vissa beteenden, såsom effektivitet, samarbetsvillighet och flexibilitet, såg de fackliga organisationerna det som ett sätt att försöka höja lönerna för deras mer lågavlönade medlemmar.

Bägge dessa förhoppningar måste sägas ha kommit på skam. Det finns inga utvärderingar som tyder på att effektiviteten eller flexibiliteten skulle ökat på grund av individuell lönesättning. Tvärtom, det finns mycket som talar för motsatsen. Fokus tenderar att flyttas från arbetets innehåll till hur chefen uppfattar medarbetarnas individuella insatser, eller till sådant som är mätbart inom olika styrsystem. Den ofta godtyckliga lönesättningen beror inte enbart på att lönesättande chefer har en hart när omöjlig bedömningsuppgift eller på de anställdas vilja att marknadsföra sig själv. Godtycket beror också på att lönekriterierna när som helst kan ställas åt sidan – till exempel vid nyrekrytering eller för att förmå någon att stanna kvar.

Det finns inte något som tyder på att individuell lönesättning förbättrat det relativa löneläget, speciellt inte för de stora kvinnodominerade grupperna som arbetar i kommunerna. Däremot är det uppenbart att individuell lönesättning haft en avgörande roll för att försämra kvinnornas löneläge gentemot männens inom Lunds kommun, i alla fall sedan 2007 då kommunen slutade arbeta med jämställda löner.

Det är viktigt att kommunen upplevs som en rättvis arbetsgivare. Individuell lönesättning bygger på att du som individ är bra på att förhandla till dig en hög lön. Det upplevs som orättvist när någon som är ny på jobbet får en högre lön än någon med samma erfarenhet som varit på det arbete en längre tid.

Kommunens lönesystem måste bygga på rättvisa och förutsägbarhet. Därför är befattningslön i kombination med någon form av lönetrappa, det vill säga lönetillägg för antal år i tjänst och/eller i yrket att föredra. Befattningslönen kan med fördel bygga på de arbetsvärderinginstrument som kommuner använder vid lönekartläggningar.

Vi vill att lönerna ska sättas utifrån objektiva kriterier och vara förutsägbara i förhållande till tid på arbetsplatsen eller i yrket. Vi menar att detta är mer rättvist än lön som bygger på den enskildes förmåga att förhandla eller möjlighet att byta arbetsgivare, alternativt hot om att byta arbetsgivare.

Att få en genomsnittlig löneutveckling ska inte bygga på att byta jobb vart femte år. Kommunerna måste kunna behålla kompetent personal med sin lönepolitik. Det är dags för en ny lönesättande modell och en ny lönepolitik i kommunerna, avskaffa den individuella lönesättningen.

Angelica Svensson, Vänsterpartiet Skåne

Mats Olsson, Vänsterpartiet Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev