Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunpolitik

Assistansbesparingarna får motsatt effekt

Enligt en ny prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kommer en hel grupp av assistansberättigade individer att förlora sin assistans. Det allmänna ombudet för socialförsäkringsmål drev processen mot en kvinna som haft rätt till assistansersättning i 20 års tid på grund av allvarliga lungblödningar samt behov av akut andningshjälp. Hon tillhör en grupp personer som har ett behov av konstant livsavgörande tillsyn. HFD fastslog att endast den som har ett psykiskt funktionshinder kan ha rätt till den sortens assistanskrävande tillsyn. Detta innebär att personer med stora medicinska hjälpbehov, såsom epilepsi, livshotande andningsbesvär eller liknande stora och svåra medicinska funktionsnedsättningar, nu helt faller utanför assistanslagstiftningen, skriver jurister på Nordström Assistans.

Publicerad: 20 november 2015, 10:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen innebär en allvarlig rättsäkerhetsbrist som genast bör ses över.


Ämnen i artikeln:

AssistansLSSOmsorgFörsäkringskassan

Efter avgörandet från HFD uttalade sig Monica Svanholm, områdeschef på Försäkringskassan i en artikel publicerad den 4 november 2015 i GP. Monica Svanholm säger att Försäkringskassan har varit för generös i sina bedömningar avseende assistansersättning under de senaste 20 åren. Dessutom menar Monica Svanholm att Försäkringskassan gjort helt felaktiga bedömningar under alla dessa år.

Uttalandet i ovan nämnda artikel, är minst sagt märkligt. Om fallet vore så att Försäkringskassan gjort felaktiga bedömningar i 20 års tid, innebär det en allvarlig rättsäkerhetsbrist som genast bör ses över.

Det som får en att ifrågasätta Försäkringskassans motiv ytterligare är att de uppger att de inte ligger bakom det allmänna ombudets drivande av ärendet. Detta, trots att det allmänna ombudet tydligt medgett att Försäkringskassan tipsat allmänna ombudet om att den aktuella frågan bör drivas. Det hela förefaller vara en fars regisserad av Försäkringskassan i linje med regeringens politik.

På grund av sina stora och svåra funktionsnedsättningar är även denna grupp av assistansberättigade den grupp som uteslutande innebär den allra största kostnaden för Försäkringskassan. Om man ska tala i klarspråk handlar det egentligen inte om att man gjort felaktiga bedömningar i 20 år utan det handlar i stället om att regeringen anser att kostnaderna för personlig assistans skenat iväg samtidigt som Försäkringskassan utnyttjar läget till att strama åt assistansersättningen ytterligare.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har i flera uttalanden varit tydlig med att kostnaden för LSS måste dämpas. I takt med detta driver samtidigt det allmänna ombudet för socialförsäkringen, som dessutom är en person utsedd av regeringen, ett ärende mot en enskild individ gällande rätten till personlig assistans. Det är värt att notera att den grupp av personer som berörs av domstolens avgörande, obestridligt haft rätt till denna insats sedan 20 år tillbaka. Detta medför ytterligare skäl till att starkt ifrågasätta domstolens bedömning.

Ovanstående kan endast tolkas som ett resultat av en politisk agenda i ett försök att strama åt assistanslagstiftningen.

Det är ett faktum att denna grupp av personer även fortsättningsvis kommer att behöva enormt mycket hjälp i form av samhällsinsatser. Eftersom de nu inte längre anses berättigade till personlig assistans övergår ansvaret, med de kostnader detta medför, till de redan hårt ekonomiskt belastade kommuner alternativt till landstinget. Merparten av de som nu utesluts från insatsen personlig assistans, kommer att vara i behov av kvalificerade sjukvårdande insatser i hemmet vilket tveklöst innebär en mycket större kostnad än den initiala insatsen, personlig assistans.

Kontentan av detta blir att den åtstramning av kostnad för assistanslagstiftningen, som uppenbart var hela avsikten med att driva detta mål i HFD, blir helt utan verkan. Med detta sagt, uppmanas regeringen framöver att säkerställa att dessa individer ingår i assistanslagstiftningen, framförallt då detta från början varit lagstiftarens intention. Vilken åtgärd har regeringen annars tänkt att vidta för att tillgodose den utsatta gruppens hjälpbehov, till en mindre kostnad än den initiala personliga assistansen?

Gabriel Keryakos, jurist och avdelningsansvarig på Nordström Assistans

Jennie Östlund, jurist på Nordström Assistans

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev